Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: EU-fokus på kritiske råstoffer intensiveres

30. september 2022
EU-fokus på kritiske råstoffer intensiveres
Manglende adgang til kritiske råstoffer risikerer at sætte den grønne omstilling over styr. Derfor præsenterer Europa-Kommissionen nu et nyt forslag, der skal sikre adgang og forsyningskæder.

Når det kommer til råstoffer, skal EU undgå at blive afhængige på samme måde, som vi er blevet det af olie og gas. Sådan sagde EU’s kommissionsformand Ursula von der Leyen i sin årlige State-of-the-Union tale den 14. september. I den forbindelse præsenterede hun et nyt lovforslag, der skal sikre uafhængighed og modstandsdygtighed på råstofområdet.

Mange af de råstoffer, som EU-Kommissionen vurderer som kritiske, udvindes primært i Kina, som på den måde har opnået monopollignende tilstande. Dette gælder især for sjældne jordarter, hvor Kommissionen vurderer, at forsyningsrisikoen er højest – omkring 90 % af de sjældne jordarters metaller udvindes i øjeblikket af Kina. Samtidig er der generelt kamp om de knappe ressourcer. I sin tale understregede von der Leyen da bl.a. også, at eksempelvis litium og sjældne jordarter snart vil blive vigtigere end olie og gas, idet de bliver helt afgørende i den grønne og digitale omstilling. Ifølge Kommissionen forventes efterspørgslen efter de sjældne jordarter alene at stige med 500 % frem mod 2030, hvorfor der skal fart på omstillingen af både forsyningskæder og intern håndtering af ressourcerne.

Det nye lovforslag skal ifølge kommissionsformanden derfor fokusere, foregribe, styrke og bevare:

  • Fokusere på at skabe fælles forståelse for, hvilke kritiske råmaterialer der er af særlig strategisk interesse, herunder også mulighederne for innovation og substitution
  • Foregribe risici ved at etablere et europæisk netværk af enheder, der bl.a. kan monitorere og stress-teste, så industrien kan være på forkant
  • Styrke de nuværende værdikæder ved at definere strategiske projekter, som kan drage nytte af mere strømlinede processer og bedre adgang til finansiering – på ”den europæiske måde”
  • Bevare ressourcer gennem bl.a. lige vilkår på det indre marked i forhold til både behandling af strategisk lagerkapacitet samt for at fremme sekundære råmaterialer. I forhold til sidstnævnte understregede kommissionsformanden bl.a., at medlemsstaterne i øjeblikket fortolker bestemmelser vedrørende affaldsstrømme forskelligt, hvilket fører til en fragmenteret gennemførelse af EU-lovgivningen, der skaber barrierer for fri bevægelighed af sekundære ressourcer og dermed i sidste ende også for øget genbrug og genanvendelse. Målrettede ændringer og harmonisering af eksisterende lovgivning inden for især affaldsområdet forventes derfor at kunne fremme kvalitetsgenanvendelse af strategiske råmaterialer og et effektivt marked for sekundære råmaterialer i overensstemmelse med EU’s mål for cirkulær økonomi.

Kommissionsformanden afsluttede med en appel om, ”at industriens fremtid bliver skabt i Europa."

Læs mere
Du kan læse mere i denne pressemeddelelse fra Europa-Kommissionen.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.