Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Norden som bæredygtig leverandør af kritiske råstoffer?

30. september 2021
Norden som bæredygtig leverandør af kritiske råstoffer?
Ifølge en ny rapport besidder Norden et stort og uudnyttet potentiale som bæredygtig leverandør af næsten alle de kritiske råstoffer, som verden får brug for i den grønne omstilling.

Den nye rapport, som er udarbejdet for Nordisk Ministerråd, viser at mineralrigdommen i Norden kan sammenlignes med de mest mineralrige områder i verden såsom Canada, USA, Brasilien og Australien. Norden besidder i tillæg allerede erfaringen med, og teknologien til, minedrift. En øget nordisk indsats inden for de metaller og mineraler som man kommer til at mangle i den grønne omstilling af især vores energiforsyning, vil således kunne skabe både økonomisk vækst og beskæftigelse i Norden, men også en sikker adgang til kritiske råvarer produceret med høje standarder for bæredygtighed, etiske og miljø for EU og resten af verden.

Rapporten gennemgår ganske detaljeret mere end 20 forskellige råstoffer, herunder bl.a. i hvilken sammenhæng råstoffet typisk anvendes, status for den nordiske produktion samt for eventuelle raffinaderier, den globale produktion samt de største nuværende produktionslande og endelig geografiske kort over muligheder og potentialer i Norden.

Skal man videre inden for området påpeger forfatterne, at der i første omgang bør fokuseres på:

  • Forskning i, hvordan man starter eller udvider efterforskning, bæredygtig indenlandsk produktion samt forarbejdningskapacitet fra primære kilder
  • Forskning i mængder og distribution samt hvordan man starter eller udvider efterforskning, bæredygtig indenlandsk produktion samt forarbejdningskapacitet fra sekundære kilder
  • At skabe en nordisk database over primære og sekundære ressourcer
  • Undersøger og karakteriserer det samlede behov for metaller og mineraler

Det nordiske program for bæredygtige mineraler
Rapporten er den første udgivelse under programmet ”Bæredygtige mineraler”, der ved hjælp af samarbejde på tværs af sektorer og værdikæder, skal gøre Norden til en førende region inden for bæredygtig mineralproduktion. Programmet bygger på en antagelse om, at behovet for mineraler og metaller i fremtiden vil stige markant inden for bl.a. energi-, transport- og digitaliseringssektorerne. Og med Nordens lange tradition for produktion og forarbejdning af mineraler, metaller og andre råvarer samt vores ambitiøse rejse mod reduceret miljø- og klimapåvirkning fra mineralsektoren forventes programmet at kunne skabe en unik position til at gå forrest inden for bæredygtig mineral- og metalproduktion.

Programmet kører frem til 2024 og er ét blandt i alt otte initiativer, der skal sikre et stærkere og mere bæredygtigt Norden samt understøtte visionen om, at Norden skal være den mest bæredygtige og integrerede region i verden inden 2030. 

Læs mere
Du kan læse meget mere i rapporten ”The Nordic Supply Potential of Critical Metals and Minerals for a Green Energy Transition”

Du kan også læse mere om programmet for bæredygtige mineraler her

Endelig kan du læse mere om EU’s arbejde med de kritiske råstoffer i denne (link: Nyhed: Ny EU-handlingsplan for kritiske råstoffer, 14. september 2020) og denne tidligere DAKOFA-nyhed.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.