Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: EU åbner op for nye teknologier til at genanvende plast til kontakt med fødevarer

13. januar 2022
EU åbner op for nye teknologier til at genanvende plast til kontakt med fødevarer

Høring af ny EU forordning åbner mulighed for at fremstille genanvendt plast fra endnu ikke godkendte teknologier.

EU's nuværende forordning 282/2008 om materialer og genstande af genanvendt plast bestemt til kontakt med fødevarer skal revideres. Formålet er at sikre, at den genanvendte plast ikke medfører forurening af fødevarer.

Da forordningen blev vedtaget, eksisterede der kun få genanvendelsesteknologier. Det var primært mekanisk genanvendelse af PET, kemisk depolymerisering ved genanvendelse af råmaterialer samt lukkede produktkredsløb. Brug af andre plastmaterialer var underlagt Kommissionens forordning (EU) 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer, men den definerer ikke alle regler og kræver desuden, at urenheder identificeres og underlægges en risikovurdering i hvert enkelt tilfælde.

Da der løbende udvikles nye teknologier, har Kommissionen fundet, at det var på tide at revidere forordningen med et nyt sæt regler, der dækker alle de eksisterende genanvendelsesteknologier, som ikke kan reguleres tilstrækkeligt af forordning 10/2011, og som kan dække fremtidige teknologier.

Med det nye forslag kan genanvendt plast fremstilles med en af følgende teknologier: 

  • en egnet genanvendelsesteknologi (suitable recycling technology)
  • en ny teknologi.

Forslaget giver dermed mulighed for, i en overgangsperiode, at fremstille genanvendt plast fra en ny, dvs. endnu ikke godkendt teknologi. Når tilstrækkelig information og dokumentation foreligger, vurderes den og Kommissionen beslutter, om den skal godkendes som egnet genanvendelsesteknologi.

Forordningen stiller krav om kvalitetsstyring i forbindelse med indsamling og sortering af plastaffald, som skal bruges til fremstilling af genanvendt plast til kontakt med fødevarer.

For at sikre kvalitetskontrol og sporbarhed er der oprettet et offentligt register, som skal indeholde en række oplysninger om alle nye genanvendelsesteknologier.

Forslaget indeholder desuden en række definitioner.

Forslaget er på engelsk og findes på Høringsportalen. Der er frist for bemærkninger den 10. februar 2022 kl. 16.

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.