Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: ”Et skodfrit Danmark”

01. juli 2020
”Et skodfrit Danmark”
I dag skydes kampagnen: ”Et skodfrit Danmark" i gang. Cigaretskod er antalsmæssigt den største fraktion af henkastet affald i Danmark.

Af Miljø- og Fødevareministeriets netop udsendte nyhed om kampagnen fremgår det, at cigaretfiltre indeholder plastikmaterialet cellulose acetat. Efter 5-10 år nedbrydes skodderne til mikroplast, dvs. de forsvinder ikke. Cigaretskod smidt i naturen kan også afgive tungmetaller som bly og cadmium, tjærestoffer og nikotin. Foreløbige analyser indikerer, at cigaretskod henkastet i naturen nemt kan ende i alle former for marine miljøer og udgøre en miljørisiko for vandkvaliteten, ligesom cigaretskod kan afgive stoffer, som kan påvirke marine organismer.

I nyheden om kampagnen citereres miljøministeren for forfølgende: ” Naturen har brug for vores hjælp til at være natur – og ikke skraldespand. Vi har alle et ansvar for at lade være med at smide affald i naturen. Men tobaksindustrien skal også på banen og tage ansvar for, at cigaretskoddene i stor stil ender som skrald i naturen. Tobaksindustrien skal betale for, at der bliver ryddet op – det er kun rimeligt, at det er forureneren, der betaler”

Som bekendt står vi overfor at skulle implementere engangsplastdirektivet, der stiller krav om et producentansvar for cigaretskod, hvilket betyder, at tobaksproducenterne fremadrettet får ansvaret for deres produkter – også når de er blevet til affald. Oprydningsansvaret betyder, at tobaksproducenterne fremadrettet skal betale for oprydning af cigaretskod i naturen, og der vil være krav om, at produkter skal mærkes med indhold af plastik. Producenterne skal ligeledes betale for information til forbrugerne om de negative konsekvenser ved at smide cigaretskod i naturen.

Kampagnen løber i hele juli måned og du kan læse mere om denne her på ministeriets hjemmeside 

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.