Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Er tilstrækkelighed og sparsommelighed nøgleord i fremtidens bioøkonomi?

30. marts 2023
Er tilstrækkelighed og sparsommelighed nøgleord i fremtidens bioøkonomi?
En række forskere påpeger, at den nuværende diskurs omkring bioøkonomien ikke har leveret tilstrækkelige resultater. En ny rapport inddrager derfor hidtil oversete perspektiver og præsenterer en alternativ vision for ”en grøn, retfærdig og tilstrækkelig” bioøkonomi.

Den nye rapport, som er udgivet af den europæiske forskningsenhed JRC, præsenterer således en række forskeres bud på en alternativ vision for fremtidens bioøkonomi, der tager udgangspunkt i en mere holistisk tilgang til området, end hvad man hidtil har set i EU-regi. Den nuværende diskurs omkring bioøkonomien har førhen primært kredset om en "grøn vækst"-dagsorden, som er centreret omkring økonomisk vækst, teknologisk innovation og antropocentriske værdier – værdier som ifølge samme forskere i vid udstrækning ignorerer sociale og retfærdige dimensioner og som ikke har sat spørgsmålstegn ved menneskets rolle, relationer og ansvar i det samlede system. Hovedproblemet med denne vækst-diskurs er ifølge forskerne, at den endnu ikke har formået at frembringe de ønskede sociale og miljømæssige resultater, herunder de mål, som er præsenteret i EU’s Green Deal og at der nu ikke er mere tid. Derfor introducerer denne rapport nu en alternativ vision for en "grøn, retfærdig og tilstrækkelig bioøkonomi".

Visionen: 

  • sætter miljømæssig bæredygtighed og social lighed i centrum, uanset økonomisk vækst. Det betyder bl.a., at det nuværende fokus på at fremme biomasseudvinding, med det mål at afkoble økonomisk vækst fra fossilt ressourceforbrug og deres klimapåvirkninger, udfordres. Da absolut afkobling er højst usandsynlig, eller i hvert fald usandsynlig i forhold til den hastighed der kræves for at nå klimamålene, fokuserer den nye vision på tilstrækkelighed og sparsommelighed frem for evig økonomisk vækst. 
  • har et inkluderende og deltagende perspektiv, hvori det moralske fællesskab både omfatter mennesker og ikke-mennesker, hvilket fører til et grundlæggende opgør i med vores syn på menneskets placering i verden.
  • betragter således omsorg, respekt og gensidighed for, og med, andre, som kerneværdier i visionen. 
  • anerkender at teknologi er vigtig for at levere på de grønne og retfærdige målsætninger, men diskuterer også åbent de etiske overvejelser omkring nye teknologier

Rapporten analyserer ligeledes, hvilke potentielle konsekvenser det kan have for bioøkonomisk forskning og regulering, hvis man reelt omfavner denne nye vision. Først og fremmest kan det være, at man accepterer, at der findes et stort og uudforsket mulighedsrum, herunder denne vision, men også mange andre varianter af samme. I den forbindelse argumenterer forskerne for, at dette valgrum bør undersøges, hvilket eksempelvis kan ske ved at designe og inkludere nye scenarier i politiske konsekvensanalyser, i modelleringsaktiviteter, i scenarieanalyser osv. Eller mere radikalt, at omfavne forskellige videns-rammer og modelleringstilgange inden for bioøkonomisk forskning.

Selve rapporten er bygget op omkring en række artikler, skrevet af uafhængige forskere, der på forskellig vis belyser emnet. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at rapporten ikke repræsenterer Kommissionens officielle holdning, men som i stedet skal ses som et (vigtigt) indspark til EU’s arbejde inden for området.

Læs mere
Du kan læse mere i rapporten ”Exploring new visions for a sustainable bioeconomy”, som du kan finde her

Læs mere i vidensbanken

Organisk Affald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.