Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: En vision for en fremtid uden affaldsregler

10. maj 2023
En vision for en fremtid uden affaldsregler
Affaldsrammedirektivet har været retningsgivende for EU's politik på affaldsområdet siden 1975. Alligevel genererer EU's økonomi fortsat en hel del spild ved først at bruge penge på at kassere ressourcer som affald og derefter at bruge endnu flere på at udvinde og importere nye ressourcer, så vi kan at erstatte det, der er blevet smidt ud.

Sådan indledes en ny såkaldt hvidbog fra en række europæiske aktører, der, forud for at Kommissionens præsenterer sit forslag til et revideret Affaldsrammedirektiv, plæderer for et nyt politisk landskab, der kan skabe de muligheder og incitamenter samt den tillid, der er nødvendig for, at virksomheder kan innovere og investere i de nye forretningsmodeller, der skal til for at afkoble sammenhængen mellem materielt forbrug og velstand. I hvidbogen understreges det, at EU har gode forudsætninger for endnu en gang at demonstrere globalt lederskab – ikke kun i forhold til, hvordan affald håndteres, men også i forhold til hvordan vi grundlæggende kan omforme vores forhold til naturressourcer, ved at sætte menneskeheden i stand til at leve godt – inden for de planetære grænser.

Den nye hvidbog præsenterer derfor en vision for 2040, som beskriver den måde hvorpå samfundet kan anvende materialer og produkter i en økonomi, der er godt på vej mod cirkularitet. Hvidbogen præsenterer herefter et forslag, der kan ligge til grund for udviklingen af en detaljeret politisk plan for de skridt, der er nødvendige, for at realisere visionen.

På kort sigt (mellem nu og 2026) foreslås det, at den kommende revision af Affaldsrammedirektivet indeholder:

 • Et enklere reguleringsmiljø for produkter, der kan genbruges, repareres eller genfremstilles
 • Klarhed for industrien ift. hvilke miljøkrav der stilles til genbrugssystemer
 • Større sammenhæng i både omfang og anvendelse af producentansvarsordninger, herunder modulerede gebyrer
 • Et mere detaljeret hierarki for genanvendelse, der definerer genanvendelse af ”høj kvalitet”, og som giver en dynamisk ramme for udnyttelse af komposteret bioaffald, samt
 • Et understøttende miljø for håndtering af blandet affald med henblik på hurtigt at reducere udledningerne af drivhusgasemissioner.

Sideløbende hermed foreslås det, at de kommende rammer for produktpolitik skal styrkes ved at:

 • Forenkle rapportering for producenter ved at indføre konsistente datakrav til både digitale produktpas og producentansvarsordninger
 • Maksimere den potentielle effekt af modulerede gebyrer under producentansvarsordninger med henblik på at fremme bedre produktdesign
 • Stimulere innovation inden for eco-design ved hjælp af økonomiske incitamenter, samt
 • Udnytte musklerne bag offentlige indkøb for yderligere at fremme cirkulære forretningsmodeller

Efterfølgende (før 2029) bør en dybere revision af affaldsrammedirektivet omdanne det til et såkaldt ”ressourcerammedirektiv”, der vil:

 • Sætte retning for den fortsatte reduktion af råvareforbruget i hele EU's økonomi på en måde, der leverer den mest effektive dekarbonisering og som samtidig adresserer de øvrige samfundsmæssige behov, og
 • Styre brugen af forskellige materialer – igen med henblik på at maksimere potentialet for dekarbonisering på tværs af økonomien som helhed (snarere end inden for de enkelte sektorer) ved at indføre et materialeanvendelseshierarki.

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.