Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: En europæisk værdikæde for genanvendelse af sjældne jordarter?

03. februar 2023
En europæisk værdikæde for genanvendelse af sjældne jordarter?
Med udgangspunkt i sjældne jordarters anvendelse i permanente magneter undersøger en ny rapport muligheder og udfordringer for genanvendelse og brug af sekundære ressourcer i EU.

Det er efterhånden blevet ganske klart, at adgangen til sjældne jordarter vil blive et af de helt afgørende elementer i den grønne og digitale omstilling, som EU står over for – ikke mindst på grund af deres anvendelse i permanente magneter. Permanente magneter, der er baseret på sjældne jordarter, er kritiske komponenter i lavemissionsteknologier som bl.a. vindmøller og elektriske køretøjer, men også i adskillige husholdningsapparater og i forbrugerelektronik. Men bl.a. med udgangspunkt i en forventning om, at efterspørgslen efter disse vil stige ganske markant og at EU har begrænset kapacitet til selv at udvinde sjældne jordarter, kombineret med at vi er i en tid med stigende geopolitiske spændinger, er EU's evne til at imødekomme den fremtidige efterspørgsel efter de permanente magneter under betydeligt pres.

En ny rapport har derfor undersøgt en lang række forhold inden for området, med henblik på at komme med anbefalinger til, hvordan vi kommer videre. Rapporten kortlægger og estimerer både efterspørgslen, der jo som nævnt er markant stigende, det teoretiske potentiale for genanvendelse samt det deraf afledte udbud af sekundære råvarer. På baggrund heraf undersøges det ligeledes, hvilke barrierer der er for at etablere en værdikæde for genanvendelse af permanente magneter i forhold til både lovgivning, finansiering, værdikæder og teknologi, samt i hvilket omfang genanvendelsen kan leve op til den stigende efterspørgsel.

På baggrund af rapportens undersøgelse og analyse, anbefales det, at der etableres:

  • Krav om mærkning af produkter, herunder komposition og eventuel coating med henblik på at fremme genanvendelse
  • Krav til indhold af genanvendte materialer i nye magneter samt materialespecifikke minimumskrav for genanvendelse af udtjente magneter
  • Økonomisk støtte til etablering af genanvendelseskapacitet i EU
  • Eco-design krav, der kan facilitere udvinding af magneter fra udtjente produkter

Rapporten er udarbejdet i regi af INSPIRES-projektet (Intelligent and Sustainable Processing of Innovative Rare-Earth MagnetS), som er et EU-finansieret projekt der, med en lang række partnere bag, herunder bl.a. danske DTU, arbejder for at optimere metoder til bæredygtig udvinding, genanvendelse og brug af sekundære råvarer i permanente magneter inden for husholdningsapparater i industriel skala.

Læs mere
Du kan læse mere i rapporten ”Developing a supply chain for recycled rare earth permanent magnets in the EU - Challenges and opportunities”, som du finder herhttps://www.ceps.eu/ceps-publications/developing-a-supply-chain-for-recycled-rare-earth-permanent-magnets-in-the-eu/)

Du kan også læse mere om INSPIRES-projektet her på projektets hjemmeside

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.