Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Dialoggrundlag til at bruge mindre beton

30. marts 2023
Dialoggrundlag til at bruge mindre beton
Dansk Beton har udviklet et nyt værktøj til byggeriets aktører.

Dansk Beton har med initiativet, Bæredygtig Beton, ønsket at pege på de mest oplagte tekniske muligheder, der kan bidrage til at nedbringe materialeforbruget i betonkonstruktioner og til at få bragt nye CO2-reducerede betontyper ind i betonbyggeri. 

Efter en række workshops og en høring i branchen er det blevet til et Dialoggrundlag, der skal være et værktøj for byggeriets aktører, som kan være med til at sikre, at når der anvendes beton, så anvendes der kun lige den nødvendige mængde. Det er ikke tilstrækkeligt blot at sikre, at kravene til lyd, brand, bæreevne og CO2 i BR18 er opfyldt, det handler i fremtiden om at optimere således, at CO2-aftrykket og ressourceforbruget er lavest muligt i hvert enkelt tilfælde og hvis muligt også lavere end kravgrænsen.

Dialoggrundlaget kan anvendes som udgangspunkt for dialog mellem byggeriets aktører i alle de faser af byggeriet. For en række elementer bliver der stillet en række spørgsmål, som aktørerne kan have en dialog om.

Følgende elementer indgår:

  • Faser, rådgivnings- og entrepriseformer
  • Genanvendelse og genbrug af beton
  • Optimering af betonkonstruktioner
  • Eksponeringsklasser
  • Krav til betonens trykstyrke
  • Materialevalg og LCA
  • Prisen på CO2-besparelser og LCC

Under genanvendelse og genbrug af beton fremhæves det bl.a. at de største CO2-besparelser opnås, når dele af den eksisterende konstruktion kan bestå og indgå i det nye byggeri. De største CO2-besparelser opnås derfor ved, at den projekterende tager udgangspunkt i den eksisterende bygning i forhold til designet af den nye. Er løsningen at nedknuse betonen og anvende den som erstatning for sand og sten i den nye beton, så er gevinsten mere en ressourcebesparelse fremfor en CO2-besparelse. Dog vil der være en mindre gevinst i sparet transport, hvis nedknusningen og anvendelse af det nedknuste betontilslag foregår på eller tæt på byggepladsen, så transporten af materialerne minimeres.

Projektgruppen har bestået af Rambøll, MOE, SWECO, Cowi, Niras, Optum, Spæncom og CRH Concrete. Desuden har en række virksomheder og myndigheder i branchen bidraget til projektet: AP Pension, ATP Ejendomme, Pension Danmark, NREP, Byggeri København, Sønderborg Kommune, Bygningsstyrelsen, Domea, NCC, CG Jensen, MT Højgaard, Aarsleff, LM Byg/Pihl, Bygherreforeningen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

Se mere og hent dialoggrundlaget her
Dansk Beton, 23.3.2023, Betonbranchen anbefaler mindre brug af beton
Dagens Byggeri, 30. marts 2023, Dansk Beton vil bruge mindre beton: Konstruktioner skal designes anderledes

Læs mere i vidensbanken

Bygge- og anlægsaffald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.