Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: DI og DN i fælles udspil om affald

11. juni 2021
DI og DN i fælles udspil om affald
Under titlen: "Knæk affaldskurven" peges på 5 konkrete indsatser for at sikre cirkularitet af hensyn til naturens ressourcer og virksomhedernes økonomi.

Dansk Industri (DI) og Danmarks Naturfredningsforening (DN) er gået sammen om en skrivelse til Miljø- og Fødevareudvalget. I forordet til det 9 sider lange communiqué fremgår det, at:

”Visionen om at vende affaldskurven kan man også se i den politiske aftale om en Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, som blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni 2020 – og i regeringens udkast til Handlingsplan for Cirkulær Økonomi. Men der mangler konkrete bud på, hvordan vi kommer i mål. Dansk Industri og Danmarks Naturfredningsforening er derfor gået sammen om at finde veje til at mindske mængden af affald, generere mindre spild og genbruge mere. Vi foreslår, at vi sætter et klart mål om at reducere vores affaldsmængder med mindst 20 % i 2030 med henblik på at nå en fuld cirkulær økonomi inden 2050.”

Det lyder endvidere, at:

”De politiske handlingsplaner og strategier, som indtil nu er præsenteret, har altovervejende fokus på genanvendelse og beskæftiger sig kun i meget begrænset omfang med de øverste trin i affaldshierarkiet – nemlig affaldsforebyggelse og genbrug. Da Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi tilbage i marts 2020 kom med sine anbefalinger, blev der langt hen ad vejen lyttet til anbefalingerne om genanvendelse, mens anbefalingerne til affaldsforebyggelse og genbrug indtil videre stort set er blevet overhørt. Hvis vi skal knække affaldskurven, er vi nødt til at stile efter de øverste lag i affaldshierarkiet.”


Organisationerne foreslår derfor følgende 5 konkrete indsatsområder:

  1. Sæt tal på reduktion af affald
  2. Skalér genbrugsløsninger for emballage
  3. Giv produkterne et længere liv
  4. Promover cirkulære forretnings- og forbrugsmodeller
  5. Styrk det forebyggende fokus i EU’s produktpolitik

 

Hvert af de 5 indsatsområder er forklaret med baggrund og konkrete initiativer, og du kan læse skriftet i sin helhed ved at trykke hér.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.