Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Danskerne genererer fortsat de største mængder af affald i Europa

10. februar 2017
Danskerne genererer fortsat de største mængder af affald i Europa
Det europæiske statistikkontor, Eurostat, har for nyligt præsenteret nye data for affaldsgenerering og –behandling i 2015 fra de 28 medlemsstater. Danmark tager igen i år den kedelige førertrøje i forhold til mængderne af genereret affald.

De gennemsnitlige mængder af genereret affald i Europa har været for nedadgående siden 2007, men er for første gang nu igen steget en smule. Gennemsnittet for en europæisk borger er således 477 kg. Danmark tildeles, ligesom sidste år, førstepladsen i forhold til at generere de største mængder kommunalt indsamlet affald svarende til 789 kg affald per gennemsnitsdansker. Samtidig er vi også noteret for at have en af de højeste vækstrater inden for mængden af genereret affald blandt de 28 medlemsstater.

De nye data viser mængderne af genereret og behandlet ”municipal waste”, og Eurostats data skal altid ses i lyset af, at der er forskel på, hvordan den enkelte medlemsstat definerer, registrerer og indrapporterer municipal waste (se note nederst med Eurostats definition). Dataene er derfor heller ikke nødvendigvis direkte sammenlignelige, men det kan dog sikkert konstateres, at de danske affaldsmængder har været stigende siden begyndelsen af årtusindeskiftet, og at det europæiske gennemsnit i samme periode, indtil i år, har været faldende. Idet der udelukkende er tale om municipal waste, skal dataene også ses i lyset af, at de i gennemsnit blot dækker 10 % af de samlede affaldsmængder.

Danmark forbrænder fortsat mere end halvdelen af affaldet
Ifølge de nye data tager Danmark også førerposition når det kommer til andelen af affald sendt til forbrænding set i forhold til de samlede genererede mængder (målt per capita). Sammen med Danmark sender også Norge, Estland og Sverige mere end halvdelen af affaldsmængderne til forbrænding. Danmark har øget mængden af genanvendelse en smule siden sidste år, og Eurostats data viser således, at vi genanvender (dvs. materialegenanvender og komposterer) 46% af de genererede mængder. Det er lige over det europæiske gennemsnit, som ligger på knap 45 %.

I forhold til mængden af deponeret affald ligger vi stadig bedst med bare 1% af vores kommunalt indsamlet affald, som sendes til deponi.

Der er fortsat lande, som ikke har indrapporteret data, hvilket kan ændre på både placeringer og samlede gennemsnit.  

Se nyheden på Eurostats hjemmeside her samt en gennemgang af udviklingen i Europa generelt her

Find alle de relevante data i Eurostats database her

Note) Eurostats definition af municipal waste: consists of waste collected by or on behalf of municipal authorities and disposed of through waste management systems. Municipal waste consists mainly of waste generated by households, although it also includes similar waste from sources such as shops, offices and public institutions.

Læs mere i vidensbanken

Data & statistikker
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.