Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Danmark er ikke i mål med verdensmål 12 om et ansvarligt forbrug og produktion

03. februar 2023
Danmark er ikke i mål med verdensmål 12 om et ansvarligt forbrug og produktion
En ny rapport fra Danmarks Statistik gør blandt andet status på verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion i en dansk kontekst. Udover at gøre status byder rapporten også på konkrete anbefalinger.

Rapporten peger på, at Danmark ikke er tilstrækkelig bæredygtig, hvad angår verdensmål 12 – ansvarligt forbrug og produktion. Danmark, med et højt niveau af velfærd og forbrug, lever ikke tilstrækkelig bæredygtigt forstået på den måde, at danskerne forbruger flere ressourcer, end naturen kan nå at gendanne. Målt på en absolut skala svarer det danske forbrug og vores samlede produktion til, at vi bruger fire gange flere ressourcer, end jorden ville være i stand til at reproducere, hvis hele verdens befolkning havde et ressourceforbrug som det danske.

Verdensmål 12 beskrives som særdeles relevant for Danmark, da det vurderes, at Danmark har store udfordringer på området. Denne vurdering bekræftes kun af Sustainable Development Report, som placerer Danmark i kategorien ’major challenges remain’ – den laveste kategori, der benyttes i rapporten. På de fleste vurderingsparametre placeres Danmark i kategorien ’major challenges remain’.

Rapporten peger på, at med det høje forbrug har Danmark en forpligtelse til, at ressourceforbruget kan indgå i en cirkulær økonomi, hvor materialer bliver genbrugt i stedet for at ende som affald til forbrænding.

Én af indsatserne, der anbefales, er en omstilling fra en brug-og-smid-væk-kultur til en cirkulær økonomi, hvor produkter lever længere, kan repareres, opgraderes og i sidste ende genbruges, og hvor materialet genanvendes, når produktet er udtjent. Denne omstilling forudsætter ændringer i alle led af produktets livsforløb og har betydning for den måde, vi ejer/bruger produkter og serviceydelser på.

Det fremhæves, at omstillingen til et mere bæredygtigt samfund, hvor produktion og forbrug sker på bæredygtige betingelser, vil forudsætte en ændret rammesætning for producenter og forbrugere. Det vil også forudsætte omstilling i erhvervslivet til mere cirkulære forretningsmodeller, samt at produkterne, der sælges, er produceret ansvarligt – ikke bare i Danmark, men i hele værdikæden.

I de danske målepunkter er der stort fokus på at måle miljøbelastningen ved det omfattende danske forbrug samt på at undgå spild af ressourcer. Især er der fokus på at undgå madspild og på at behandle restprodukter og affald ud fra en cirkulær tankegang. En række faktorer, der har betydning for bæredygtigheden, såsom destruktion/forbrænding af usolgte nye produkter samt væsentlige kemikaliestrømme i samfundet indgår ikke som danske målepunkter, på grund af manglende datakilder.

Samlet set viser rapporten, at Danmark som samfund øger den samlede mængde affald. Stigningen i affaldsmængder er primært drevet af branchernes øgede affaldsproduktion, mens husholdningernes affaldsproduktion er konstant i perioden. Bygge- og anlægsbranchen bidrager med en stor del af stigningen i affaldsmængder. Det skal ses i sammenhæng med nedrivningspuljer og øget byggeaktivitet i perioden.

Det anbefales blandt andet, af 2030-panelet anbefaler, at alle lovforslag, der falder inde for de mål, hvor Dan- mark er mest udfordret (Verdensmål 2, 12, 13, 1413 og 15), samt større, nye lov- forslag bør konsekvensvurderes ift. verdensmålene.er laves sådan, at medlemmer af Folketinget finder dem relevante og brugbare i behandlingen af lovforslag.

Du kan læse hele rapporten her Danmarks Officielle side om verdensmålene

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.