Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Cirkulære principper for byggeriet

24. august 2023
Cirkulære principper for byggeriet
Byg ingenting, vedligehold eksisterende bygninger og byg med lang tidshorisont. Skal der bygges, så byg mere effektivt og med de rigtige materialer.

Circular Buildings Coalition har undersøgt, hvad der skal til for at accelerere omstillingen til cirkulær økonomi i byggeriet. 

Udgangspunktet er, hvordan man kan nå Parisaftalens klimamål, dvs. opretholde en 67 pct. sandsynlighed for at begrænse den globale opvarmning til 1,5˚C. For at nå det mål er det globale budget fra 2020 og fremefter 400 mia. ton. (Gt) CO2e. Da vi i perioden 2020-2022 allerede har brugt 107,6 Gt, er der kun 292 Gt tilbage. 

Forfatterne beregner, at det resterende CO2-budget for nybyggeri af boliger og brugsbygninger (”utility”) i EU27+UK fra 2023 og fremefter er 783 Mton. De konstaterer også, at uden nye initiativer, kan byggesektoren forvente at overskride 1,5˚C-målet allerede i 2026. Med en global opvarmning på 2,0˚C er råderummet 2.252 Mton, og det forventes byggesektoren at overskride i 2031. 

På den baggrund er der behov for store og hurtige ændringer i byggesektoren. Brug af genanvendte og genbrugte materialer kan maksimalt erstatte 11 pct. af nye byggematerialer, så der skal også findes andre løsninger.

De er nået frem til fire principper:

  1. Byg ingenting – brug de eksisterende bygninger bedst muligt
  2. Vedligehold eksisterende bygninger og byg med lang tidshorisont (udnyt bygninger bedre i hele deres levetid, design med lang levetid, design med henblik på at kunne transformere bygningen til andre funktioner eller adskille den senere hen)
  3. Byg mere effektivt (undlad unødvendige komponenter og brug færrest mulige materialer til bygningens formål, øg materialeeffektiviteten, bl.a. ved at undgå ineffektive strukturer som fx underjordiske kældre)
  4. Byg med de rigtige materialer (reducer brug af virgine materialer og ikke-fornybare ressourcer, reducer brug af kulstof-intensive materialer, design uden uønskede problematiske stoffer).

Forfatterne fremhæver, at ejerskabsmodellen kan medføre modsatrettede incitamenter. Det er som regel ikke den organisation, der designede og udviklede bygningen (og valgte de produkter og materialer, den er lavet af), der også er den endelige ejer af den. Entreprenøren kan have incitament til at bygge billigt og hurtigt, men ikke nødvendigvis mest driftsenergi-effektivt eller med længst levetid for øje. Det kan gøre cirkulært design vanskeligt og økonomisk mindre attraktivt. Der er indikatorer på, at nogle ejerskabsmodeller, såsom andelsbebyggelse, jordfonde eller hvor fokus ikke er, at bygningen ikke købes med den hensigt at sælge den på et senere tidspunkt, kan bruges til at overvinde de modsatrettede incitamenter.

Andre ejerskabsmodeller inkluderer bl.a.:

  • Product-as-a-Service (PaaS): Udbyderen af tjenesten bevarer ejendomsretten til produktet og brugeren tager et abonnement for at få adgang til en bestemt produktets. Et eksempel er Facade-as-a-service. 
  • Udvidet producentansvar (EPR): Producentens ansvar for et produkt, materiale eller service udvides til slutningen af dets livscyklus.
  • Livsforlængelse gennem funktionelle garantier: Produkterne gives livstidsgaranti for at sikre de bruges i overensstemmelse med deres oprindelige formål længst muligt gennem vedligeholdelse, reparation og istandsættelse af fabrikanten.

Circular Buildings Coalition er et initiativ fra Metabolic, Circle Economy, World Business Council for Sustainable Development, World Green Building Council, Ellen McArthur Foundation og Arup og formålet er at fremskynde overgangen til en cirkulær økonomi i det byggede miljø. 

Beregningerne er en bottom-up modellering af 144 referencebygninger i Europa fordelt på fire forskellige regioner i Europa, fire forskellige årgange og ni forskellige bygningstyper. I rapporten vises flere slags materialestrømsanalyser, bl.a. for materialeforbruget i bygningstyper, samt import og eksport af byggematerialer. 

Læs mere
Circular Buildings Coalition, juni 2023, Towards a Circular Economy in the Built Environment
EEA, 7. juli 2022, Modelling the Renovation of Buildings in Europe from a Circular Economy and Climate Perspective
DAKOFA, 9. november 2022, Reduction Roadmap – vejen til at nå målet i Parisaftalen 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.