Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Cirkulær inspiration til offentlige myndigheder

12. august 2021
Cirkulær inspiration til offentlige myndigheder
Overgangen til en cirkulær økonomi kræver en systemisk forandring og derfor også både kraftfulde, omfattende og vedvarende tiltag. En ny rapport præsenterer i den forbindelse en lang række forslag til, hvordan offentlige myndigheder kan skabe incitament til at igangsætte de helt rette initiativer, der kan accelerere omstillingen.

Der er brug for nye og flere initiativer, hvis den cirkulære økonomi skal blive en realitet i EU. Derfor har  Europa-Kommission fået udarbejdet en uafhængig ekspertrapport, der kan give myndigheder på både nationalt, regionalt og lokalt niveau input og rådgivning i forhold til, hvordan de kan skabe de(t) rette incitament(er), som kan sætte fart på omstillingen til den cirkulære økonomi.

Rapporten præsenterer således en lang række incitamenter (men ikke en udtømmende liste), der kan fremme cirkulær økonomi, set i forhold til de nuværende barrierer. Herefter præsenteres en tværgående analyse, der kan guide myndighederne ift., hvordan de skal prioritere mellem de foreslåede initiativer. I tillæg præsenteres hvert af incitamenterne i rapporten ud fra:

-En beskrivelse af incitamentet samt en analyse af, hvordan det fremmer cirkulær økonomi

-En præsentation af succesfulde erfaringer i EU og/eller af relevante studier

-En analyse af nøglefaktorer samt barrierer/betingelser for succes

-En formodning om de forventede effekter

Af de analyserede initiativer er nogle allerede i brug i en dansk kontekst mens andre endnu ikke anvendes, hvorfor der burde være inspiration at hente på alle niveauer. Der bliver bl.a. foreslået forbud mod produkter, hvor der findes et mere cirkulært alternativ, øget garantiperiode på produkter, miljømærkning og certificeringer, afgift på materialer, krav om en vis mængde indhold af genanvendte materialer samt lavere moms på grønne produkter og services.

Læs mere
Du kan finde den fulde liste over foreslåede incitamenter samt en præsentation af dem i Europa-kommissionens rapport ”Incentives to boost the Circular Economy – A Guide for Public Authorities” her

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.