Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Brugte møbler skal sendes i kredsløb

04. oktober 2017
Brugte møbler skal sendes i kredsløb
I EU kasseres der hvert år 10 millioner tons møbler, som hovedsageligt ender til forbrænding eller på lossepladsen. Et nyt studie tager fat på en hidtil overset fraktion mens en svensk kommune går til konkret handling.

Mere end en fjerdel af de møbler, der produceres på globalt plan, produceres inden for EU’s grænser. Sektoren beskæftiger omkring 1 million EU-borgere, som primært er ansat i SMV’er. Et nyt studie forudser, at man med øget fokus på genbrug og reparation, vil kunne skabe yderligere 157.000 nye jobs samtidig med, at det vil kunne spare 6.000 tons CO2-eqvivalenter.

Af de mere end 10 millioner tons møbler der hvert år både forbruges og kasseres, er en femtedel møbler fra erhvervslivet mens knap 80% er møbler fra husholdningerne. Baseret på vægt, er møbler i træ, køkkeninventar samt madrasser de tre største kategorier, som europæerne forbruger og det vurderes, at den samlede fraktion i gennemsnit udgør mellem 2 og 5% af den totale affaldsmængde i det europæiske husholdnings- og husholdningslignende affald.

En cirkulær fremtid inden for møbelindustrien er imidlertid særligt udfordret bl.a. på grund af materialer af dårlig kvalitet, dårligt design, et ringe niveau af forbrugerinformation og tilgængelighed af reservedele, lille efterspørgsel efter genbrugsmøbler, høje omkostninger for reparation og genfremstilling såvel som begrænset indsamling og infrastruktur i forhold til tilbagetagning af møbler.

Hvordan kommer Europa videre?
Rapportens forfattere præsenterer derfor seks forskellige såkaldte ”policy packages”, som skal skubbe møbelindustrien i en mere cirkulær retning. I den forbindelse undersøger man i det nye studie den potentielle effekt på både udbud og efterspørgsel såvel som på miljø og jobskabelse. På baggrund heraf præsenterer rapportens forfattere forslag til en række virkemidler, som man mener vil kunne medføre en betydelig positiv effekt på både økonomisk vækst og jobskabelse samtidig med at der spares på både ressourcer og negative miljøeffekter:

  • Strengere krav til ecodesign, herunder bl.a. grænser for brug af kemikalier, som kan være med til at fremme genbrug, reparation og genanvendelse
  • Nye forretningsmodeller, som kan forebygge møbelaffald
  • Incitamenter til tilbagetagningsordninger for møbler samt en obligatorisk producentansvarsordning
  • Information om møblers livs-cyclus til producenter, reparatører, genanvendere såvel som forbrugere

I rapporten finder man ydermere en række spændende case-studier fra andre lande, hvor man eksempelvis kan læse om den franske producentansvarsordning for møbler, Spaniens nationale genbrugsmål, om Flanderns forsøg på at vækste socialøkonomiske virksomheder, der bl.a. arbejder med genbrug af møbler samt om IKEAs tilbagetagningsordning for egne, og i visse tilfælde også andres, brugte møbler.

Växjö kommune er allerde i gang
Den svenske kommune Växjö har i kraft af sin satsning på cirkulær økonomi besluttet at indføre en såkaldt "møbelcirkel", som skal forsyne kommunens forvaltninger og institutioner med genbrugsmøbler. De brugte møbler skal indsamles på et lager, hvor mennesker på kanten af arbejdsmarkedet skal istandsætte og reparere dem og gøre dem klar til genbrug. Servicen skal være gratis for de, som ønsker at modtage de brugte møbler således at den eneste omkostning er til transporten. Kommunen forventer på denne måde at kunne beskæftige mellem otte og tolv personer, og på sigt er det muligt at en socialøkonomisk virksomhed kan overtage servicen fra kommunen.

Nye kriterier for grønne offentlig indkøb
Europa-Kommissionen lancerede i øvrigt i begyndelsen af september nye kriterier for offentlige indkøb af møbler. I kriterierne er der fokus på både reparation af eksisterende møbler, køb af nye møbler såvel som behandling af møbler efter endt levetid.  


Læs mere
Det nye studie er udarbejdet af konsulener fra det britiske konsulenthus Eunomia på vegne af den europæiske organisation EEB. Rapporten kan downloades her

Læs om det svenske initiativ her

Du kan finde de nye indkøbskriterier fra Europa-Kommissionen her

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.