Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Bornholm bliver fri for affald i 2032!

22. januar 2019
Bornholm bliver fri for affald i 2032!
Til den tid er der nemlig ikke længere noget affald på Bornholm. Alt, hvad der bliver smidt ud, er ressourcer, der kan recirkuleres til gavn for hele samfundet.

Det er visionen, som Bornholms Regionskommune har vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 18. december 2018, og som har udmøntet sig i et oplæg udsendt d.d. med titlen: "Affalds- og ressourcehåndteringen på Bornholm".

Det overordnede formål er at forsøge at sikre, at: "Bornholm har en unik mulighed for at være first mover på affalds- og ressourceområdet til gavn for øens vækst, udvikling og grøn omstilling", og baggrunden for tiltaget er bl.a., at BOFA's affaldsforbrændingsanlæg er færdigafskrevet i 2032. Derved er det essentielt at træffe beslutning om, hvorvidt man skal budgettere med at bygge nyt, løbende renovere det gamle eller - som i dette tilfælde - forebygge, at der overhovedet er affald til siloerne.

Af visionsoplægget fremgår det bl.a., at følgende aktiviteter vil blive realiseret i perioden frem til 2032:

• Bornholmerne går forrest. I husstande og virksomheder bliver alt affald sorteret, så det nemt og enkelt kan indgå i nye ressourcekredsløb. Eksisterende fraktioner som metal, plast og pap genanvendes i stor stil, og nye affaldsfraktioner som fiskenet, isolering og særlige plasttyper genanvendes i samarbejde med lokale virksomheder og partnere.

• Organisk affald omdannes til energi i forbindelse med kompostering eller bioforgasning. Den grønne del af have- og parkaffaldet energiudnyttes også. Det næringsrige restprodukt fra energiudvindingen anvendes som gødning på marker, i haver og på øens grønne arealer.

• Bornholmerne genbruger alt fra møbler til børnetøj og benytter sig af lokale deleøkonomiske tjenester. Socialøkonomiske virksomheder reparerer alt fra gamle cykler til kasserede køkkener.

• Skoler, daginstitutioner og ungdomsuddannelser forebygger ligesom resten af regionskommunens institutioner dannelsen af affald gennem bæredygtige og affaldsminimerende indkøb kombineret med nye ressourcebesparende teknologier og affaldsløsninger.

• Bornholmske skolebørn er som de første i verden uddannet som ’ressourcehelte’ gennem praktisk og direkte arbejde med affald, ressourcer, miljø og natur fra 0-9 klassetrin.

• Turister og besøgende på Bornholm er aktive deltagere i et af verdens første affaldsfrie samfund og dermed Bright Green Island. De forebygger affald gennem bæredygtigt forbrug og sorterer affald i de nyskabende affaldsløsninger, som hoteller, restaurationer, underholdnings- og kulturliv stiller til rådighed. Og de lærer om bæredygtighed og ressourcer på øens sommerhøjskoler, grønne workshops og bondegårdsophold.

Du kan læse hele visionsoplægget fra BOFA ved at klikke hér.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.