Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Arbejdet med EU standarder for genanvendt plast kan gå i gang

12. august 2022
Arbejdet med EU standarder for genanvendt plast kan gå i gang

CEN og CENELEC skal have udkast klar senest om tre år.

I EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi fra 2018 er en af foranstaltningerne til at implementere strategien at udarbejde kvalitetsstandarder for sorteret plastaffald og genanvendt plast i samarbejde med Den Europæiske Standardiseringsorganisation. Standarderne bør stille krav til plastprodukters genanvendelighed, kvaliteten af det sorterede plastaffald og kvaliteten af genanvendt plast under hensyntagen til deres tilsigtede anvendelse i produkter efter genanvendelse.

I Europa-Kommissionens forslag til en gennemførelsesafgørelse beder man den Europæiske Standardiseringsorganisation, CEN, og den Europæiske Elektrotekniske Standardiseringsorganisation, CENELEC, om at udarbejde nye standarder indenfor tre år. Det skriver Issue Tracker. Forslaget er blevet vedtaget i en skriftlig afstemning blandt medlemsstaterne.

I bilag I er der en liste over de standarder, som afgørelsen omfatter, og det er bl.a.:

Nye standarder:

  1. Proces og kriterier til evaluering af genanvendelighed af plastemballage
  2. Definitioner og principper for design-for-genanvendelse af plastemballage
  3. Retningslinjer for design-for-genanvendelse af plastemballage-produkter, fx blød plast af polyolefiner, kopper og bakker af PS, PET-flasker og bakker samt EPS emballage
  4. Retningslinjer for design-for-genanvendelse for byggeprodukter af plast (EPS og PVC) samt PE rør og samlinger
  5. Retningslinjer for design-for-genanvendelse for bl.a. plastprodukter til bilindustrien
  6. Standardiserings-deliverables for kvaliteten af sorteret plastaffald.

Revision af eksisterende standarder: for bl.a. plastaffald, PS, PE, PVC, og PET, samt folier, der anvendes i fx landbrug og gartneri.

Bilag II indeholder de anvendte definitioner. Desuden vil der blive tilføjet to udtryk, der skal defineres, nemlig "genanvendeligt" plastprodukt og "design-til-genanvendelse" af et plastprodukt.

Kommissionen forventes nu at vedtage gennemførelsesakten og sende besked til CEN og CENELEC.  

Se forslaget her

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.