Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Analyse af plast fra byggeri og landbrug til modtageanlæg og genbrugspladser

17. juni 2022
Analyse af plast fra byggeri og landbrug til modtageanlæg og genbrugspladser
12 pct. af den plast, der afleveres på genbrugspladser til genanvendelse, kommer fra byggebranchen. Landbruget står kun for 3 pct.

I Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra juni 2020 blev der fastsat et ”todelt udsorteringsmål for det plast, der sendes til forbrænding fra henholdsvis landbrugs- og byggesektoren. Landbrugssektoren skal udsortere 50 pct. af plasten til genanvendelse i 2025 og 80 pct. i 2030. Bygge- og anlægssektoren skal udsortere 25 pct. af plasten til genanvendelse i 2025 og 75 pct. i 2030. Såfremt sektorsamarbejderne ved udgangen af 2023 og 2027 ikke dokumenterer den nødvendige fremdrift i forhold til målene, skal der sættes ind med yderligere tiltag, som drøftes i aftalekredsen.”

Formålet har været at udvikle fordelingsnøgler, der kan anvendes på eksisterende data til at beregne, hvor meget plastaffald der indsamles fra landbrugs- og byggesektoren til materialenyttiggørelse via genbrugsstationer og modtageanlæg.

Analysen viser, at fra landbrug er det primært afdækningsplast og big-bags, der afleveres til genanvendelse på genbrugspladsen, mens det fra byggevirksomheder er en mere blandet fraktion af bl.a. dampspærre, isoleringsplast, afdækningsplast, plastemballage og rør.

Interviews indikerer, at ca. halvdelen af landbrugene afleverer plast på genbrugspladsen, mens den anden halvdel har containere, som afhentes af affaldsbehandler og køres til forbrænding. For byggevirksomheder er det ca. 60 pct., der oplyser, at de afleverer plast på genbrugspladsen, men der er ingen oplysninger om mængde.

Data fra Affaldsdatasystemet viser, at der i 2019 blev afleveret 25.291 ton plast til genanvendelse på genbrugspladserne. Efter flere mellemregninger er konklusionen, at ca. 12 pct. af det plast der afleveres på genbrugspladserne stammer fra byggeri og ca. 3 pct. stammer fra landbrug.

Plast i alt 2019 (ton)

Håndværkere mængde (ton)

Beregnet andel fra byggeri

Landbrug mængde (ton)

Bregnet andel fra landbrug

Plast

19.193

1.404

7%

747

4%

PVC

6.098

1.569

26%

0

0%

I alt

25.291

2.973

12%

747

3%

Fordelingen mellem plast modtaget på genbrugsplads og på modtageanlæg er:

  • Byggeri:

    • der afleveres lige meget plast (E08 + E13) på genbrugsplads og modtageanlæg: dvs. fordelingen mellem modtageplads og genbrugsplads er 1:0,99
    • ca. 70 pct. af PVC (E14) afleveres på genbrugsplads, dvs. fordelingen mellem modtageplads og genbrugsplads er 1:2,44.

  • Landbrug: ca. 78 pct. af plasten afleveres på modtageanlæg, så fordelingen mellem modtageplads og genbrugsplads er 1:0,29.   

Forfatterne understreger, at beregningerne baserer sig på en række skøn og antagelser samt begrænsede data. 

Læs mere
Miljøprojekt nr. 2207, Juni 2022 - Plast fra landbrugs- og byggesektoren afleveret til genanvendelse på genbrugspladser og hos modtageanlæg

Miljøprojekt nr. 2084, 2019 - Analyse af nationale plaststrømme i landbrug, hotel- og restaurationsbranchen og bygge- og anlægsbranchen

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.