Webinar: Afgifter og tilskud i et klima- og genanvendelsesperspektiv

Afgifter og tilskud i et klima- og genanvendelsesperspektiv
Regeringen har valgt en grundmodel for den fremtidige beskatning af CO2, som også vil få stor betydning for affaldssektoren - og især for affaldsforbrænding. Men der er stor usikkerhed om, hvad det konkret kan komme til at betyde for vores sektor og i forhold til behandlingstaksterne.

Webinarets hovedformål er at sikre en diskussion om, hvordan en omlægning af skattesystemet, herunder af diverse afgifter, kan være med til at fremme den klima- og miljømæssige optimale håndtering af affaldet. Ekspertgruppen for en Grøn Skattereform har anbefalet, at der gennemføres en særskilt undersøgelse for affaldsområdet, og forhåbentlig kan dette webinar være med til at give indspil til en eventuelt kommende undersøgelse og et muligt kommissorium for dette arbejde.

Affaldssektoren og håndteringen af affaldet i Danmark er i høj grad påvirket af de forskellige afgifter og tilskud. Eksempelvis er genanvendelse ofte dyrere end forbrænding med energiudnyttelse. Hvad ser affaldssektoren af muligheder og faldgruber, når nu klimamål og CO2-afgifter skal spille sammen med genanvendelsesmål for affald og en bæredygtig, integreret og sikker energiforsyning?

Regeringen offentliggjorde den 20. april sit første udspil en grøn skattereform og en dansk CO2-afgift, som også vil få stor betydning for affaldssektoren (se evt. her). Udspillet bygger som udgangspunkt på model 2 i Ekspertgruppen for en Grøn Skattereforms første delrapport fra februar. Et medlem af Ekspertgruppen for en Grøn Skattereform vil på webinaret præsentere udgangspunktet for regeringens grundmodel, som den er beskrevet i ekspertgruppens første delrapport (se evt. her). Forskellige affaldsaktører vil desuden præsentere deres erfaringer og deres ønsker til en grøn skattereform.

Ekspertgruppen skriver også, at det for nuværende ikke er muligt at skønne over effekterne af en omlægning af rumvarmeafgifterne på affaldsområdet, herunder forpligtigelser for affaldssektoren i forhold til EU, kapacitetstilpasning af affaldsforbrænding, import af affald samt udsortering til genanvendelse og opnåelse af genanvendelsesmål for affald. Eksperterne anbefaler, at disse forhold og samspillet med den øvrige regulering for affaldsområdet undersøges særskilt. Disse forbehold og ønsker til en særskilt undersøgelse forventes at indgå i diskussionen under webinarets afsluttende debat.


Deltag i webinaret og bliv klogere på de foreslåede fremtidige afgifter for affaldssektoren og de mulige  konsekvenser heraf.

Program

12:30-12:40
Velkomst og introduktion
Morten Carlsbæk, DAKOFA
Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
Morten har mere end 25 års erfaring med affaldshåndtering, R&D og lovgivning fra både private og offentlige ansættelser i Danmark og samarbejder med andre lande. Han er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for energi & klima og for netværk for bio- og slambehandling og har specialistviden inden for biologisk affaldsbehandling. Han har bl.a. arbejdet i det tidligere Forskningscenter for Skov & Landskab, i Solum Gruppen samt i Miljøstyrelsens enhed for Jord og affald, hvor han arbejdede med WEEE, miljøteknologi og -eksport samt organisk affald. Morten er uddannet cand. hort. fra KVL.
Annette Braunstein, DAKOFA
Annette Braunstein
Annette Braunstein
Annette har i samarbejde med DAKOFAs direktør ansvaret for foreningens udvikling af strategier og handlingsplaner. Annette varetager den daglige koordinering af foreningens aktiviteter samt projektledelsen af div. faciliteringsopgaver. Annette er ligeledes facilitator for Teknisk Råd, for DAKOFAs juranetværk samt assisterer direktøren med sekretariatsfunktionen for DAKOFAs bestyrelse. Annette er cand.scient.pol. med speciale i EU’s miljøpolitik og har international fortid bag sig fra ISWA. Annette har desuden en HD i Organisation & Ledelse samt en videregående systemisk proceskonsulentuddannelse.
12:40-13:00
Hvordan beregnes affaldsforbrændingsafgifter og -takster i dag?
Thomas Sørensen, Deloitte
Thomas Sørensen
Deloitte
13:00-13:30
Forslagene i ekspertgruppens første delrapport og mulig påvirkning af affaldssektoren med model 2
Mette Termansen, Københavns Universitet, medlem af Ekspertgruppen for en Grøn Skattereform
Mette Termansen
Københavns Universitet, medlem af Ekspertgruppen for en Grøn Skattereform
13:30-13:50
Energiproduktion med affald og biomasse – energiplanlægning og ønsker i forhold til skatter og afgifter
Bjarne Munk Jensen, Kredsløb A/S (tidligere AffaldVarme Aarhus A/S)
Bjarne Munk Jensen
Kredsløb A/S (tidligere AffaldVarme Aarhus A/S)
13:50-14:05
Spørgsmål
14:05-14:25
Pause
14:25-14:40
Anbefalingerne fra klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi – muligheder, udfordringer og supplerende undersøgelser I forhold til en grøn skattereform
Karin Klitgaard, DI
Karin Klitgaard
14:40-14:55
Videreudvikling af den danske biogasproduktion – hvad er de rette rammebetingelser?
Bruno Sander Nielsen, Biogas Danmark
Bruno Sander Nielsen
14:55-15:10
Bæredygtig brug af biomasse i energisektoren – det kræver afgifter
Christian Ege, Rådet for Grøn Omstilling
Christian Ege
15:10-15:25
Opsamlende spørgsmål og kommentarer
15:25-15:30
Afrunding
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

30. maj 2022
kl. 12.30 - 15.30

Hvor

Online via Zoom

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
Pris studerende, ekskl. moms
DKK 500,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.