Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Besigtigelsestur: AFATEK (gratis – max 25 deltagere)

AFATEK viser rundt på deres behandlingsanlæg til modning og sortering af affaldsforbrændingsslagge. Der lægges særlig vægt på det nye anlæg til udsortering af små metal-emner.

OBS! Deltagere på DAKOFAs formiddagsseminar "Håndtering og genanvendelse af restprodukter fra affaldsforbrændingsanlæg" har fortrinsret til at deltage i besigtigelsesturen.

Tilmeld dig seminaret her.

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

05. september 2019
kl. 14.00 - 15.30

Hvor

AFATEK
Selinevej 18 (port 11)2300 København

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side