Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Seminar: Håndtering og genanvendelse af restprodukter fra affaldsforbrændingsanlæg

Håndtering og genanvendelse af restprodukter fra affaldsforbrændingsanlæg

Programmet vil bl.a. omfatte oplæg om seneste udvikling hos AFATEK mht. udsortering af små metal-emner samt oplæg om det igangværende byggeri af HALOSEP-pilotanlægget hos Vestforbrænding og forventningerne til dette anlæg.

Det fulde seminarprogram offentliggøres snarest.

Efter seminaret vil der mulighed for at deltage i en besigtigelsestur til AFATEK (kræver særskilt tilmelding - klik her). 

Hvornår

05. september 2019
kl. 09.30 - 13.00

Hvor

DAKOFA
Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.600,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.700,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
22. august 2019
Se deltagere
Del denne side