Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: 173 forskellige indsatser for forebyggelse af plastaffald i EU

03. juni 2019
173 forskellige indsatser for forebyggelse af plastaffald i EU
Alligevel er der stadig lang vej til egentlige resultater.

En ny undersøgelse fra det Europæiske Miljøagentur har kortlagt og analyseret en lang række forskellige virkemidler for forebyggelse af plastaffald, som er blevet gennemført i 31 forskellige europæiske lande. Analysen viser bl.a., at landene, ud over den velkendte afgift på bæreposer, primært har valgt at introducere såkaldte "bløde" virkemidler så som informationskampagner og frivillige aftaler for at forebygge affaldsmængderne. Der er således generelt et fravær af kvantitative mål og markedsbaserede instrumenter, som skal øge forebyggelsen, og kun ni lande har eksplicitte forebyggelsesmål for plast i deres affaldsforebyggelsesprogrammer.

De enkelte lande skal gå mere konkret og systematisk til værks

De enkelte landes indsatser er som udgangspunkt heller ikke blevet evalueret og det har derfor, i denne analyse, været svært at drage konklusioner ift., hvilke virkemidler, der er mere effektive end andre. Det samme gør sig gældende for den række af "good-practice" eksempler, som bliver præsenteret i rapporten, men som dog alligevel kan fungere som inspiration til fremtidige indsatser i Danmark.

I rapporten anbefales det derfor også, at fremtidige indsatser generelt bliver mere fokuserede, bedre koordineret og mere eksplicitte i forhold til omfang og mål. det anbefales at landene først og fremmest prioriterer den fremtidige indsats i forhold til engangsplastprodukter samt ikke-genanvendelige produkter. i den forbindelse foreslås det eksempelvis, at landene pålægger engangsemballager en afgift i stil med den, som mange lande har pålagt bæreposer, idet en sådan har vist sig ganske effektiv. 

Du kan finde rapporten "Preventing plastic waste in Europe" her.

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.