Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: 17 krav til cirkulært byggeri i opdateret håndbog

11. februar 2022
17 krav til cirkulært byggeri i opdateret håndbog
Københavns Kommune har i seneste udgave af ”Håndbog i cirkulær økonomi” formuleret en række krav til at bygge cirkulært.

Med denne opdatering af Københavns Kommunes ”Håndbog i cirkulær økonomi” bliver det endnu lettere at bygge cirkulært. Håndbogen indeholder, foruden en mængde viden til den cirkulære byggeproces, en række krav, der direkte kan indsættes i udbudsmaterialet.

De 17 nye krav fordeler sig på seks områder:

  1. Ressourcekortlægning og stikprøvekontrol
  2. Beton
  3. Gips
  4. Mursten
  5. Træ
  6. Håndhævelse

Ved at formulere direkte anvendelige krav lettes udbudsprocessen for det enkelte udbud betydeligt.

Kravene skal blandt andet sikre, at materialer fra kommunens projekter kan anvendes i andre projekter, at der i projekterne anvendes genbrugte og genanvendte byggematerialer samt at merforbruget på byggepladserne mindskes.

Nok så vigtigt som de konkrete krav, tages der i håndbogen også stilling til de overvejelser der med fordel kan foretages inden kravene indskrives i udbud og hvilke konsekvenser de indskrevne forhold kan have for projektets økonomi og tidsforbrug.

Ud over de nye direkte implementerbare krav til cirkulære byggeudbud indeholder rapporten også en gennemgang af de 29 vigtigste principper for de forskellige faser i cirkulært byggeri i Københavns Kommune. De cirkulære principper er en samlet operationel opstilling af principper, som Københavns kommune, i kraft af sin dialog med andre aktører og markedet, ser i forhold til cirkulær økonomi.

Opstillingen indledes med to principper, der handler om opstarten af byggeprojektet. Dernæst oplistes de tre vigtigste mål, hvor de to overordnede er reduktion i brug af CO2 og råstoffer og underordnet dem reduktion af vores affaldsmængder. Dette understøttes i næste niveau af, hvilke fire overordnede strategier, der er inden for den cirkulære økonomi for at nå de tre mål. Herefter oplistes 15 handlemuligheder for cirkulær økonomi delt i tre rækker. Den første fase handler om materialerne og konstruktionsprincipperne.

Den anden handler om, hvordan der dokumenteres og videregives information om bygningen og vedligeholder den, så den opretholder sin værdi. Den sidste fase handler om samarbejdet med markedet, nye måder at tænke på og værktøjer til at fremme cirkulær økonomi. Opstillingen afsluttes med fem afgørende opmærksomhedspunkter, det ifølge håndbogen er vigtigt at være opmærksom på i byggeprojektet, eftersom de konkrete cirkulære løsninger kan være uprøvede i markedet. 

De cirkulære udbud er en vigtig mulighed for at fremme det cirkulære byggeri - de cirkulære elementer kan tænkes ind både i alle udbud i alle byggeriets faser. DAKOFA afholder derfor kursus i cirkulære udbud i nedrivningssager, læs mere og tilmeld dig kurset her. 

 

Håndbogen og dens anbefalinger kan læses her på Byggeri Københavns hjemmeside

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.