Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: 11 forslag til at reducere antallet af plasttyper

13. januar 2023
11 forslag til at reducere antallet af plasttyper
Analyse viser hvordan antallet af plasttyper kan reduceres, så genanvendelsen kan øges i Sverige

Sveriges miljøstyrelse, Naturvårdsverket, skriver i deres køreplan for en bæredygtig plastanvendelse fra 2021, at mindre end 10 pct. af den plast, der anvendes i Sverige bliver genanvendt.

I projektet, UNITY - Går det att ersätta dagens alla plastvarianter med ett färre antal?, har Avfall Sverige fået undersøgt, hvilken holdning aktørerne i plastindustrien har til muligheden for at reducere antallet af varianter af termoplast. Der er gennemført litteraturstudier og en interviewundersøgelse med efterfølgende workshop. I interviewundersøgelsen er 63 respondenter indenfor plastindustrien blevet interviewet, lige fra producenter af termoplast og termoplastprodukter, købere, sælgere, brancheforeninger, genanvendelsesvirksomheder til forskere og eksperter.

Allerede i designet af et produkt fastlægges det, hvilken plast og tilhørende tilsætningsstoffer, der skal anvendes, hvordan det pågældende produkt og plastik skal produceres og bruges og hvor længe, ​​samt mulighederne for at kunne genbruge eller genanvende produktet.

Et færre antal plasttyper forventes at kunne medføre flere fordele, fx en mere enkel logistik til indsamling og sortering, større mængder og øget genanvendelsesværdi, som samlet set forventes at give miljømæssige fordele samt økonomiske gevinster for de aktører, der er involveret i plastgenanvendelse. Desuden står fem plasttyper for 70 pct. af den genanvendte plast i Sverige. Kvaliteten af genanvendt plast er almindeligvis et stort omdrejningspunkt for at øge genanvendelsen.

Resultaterne viser også, at det er muligt at lave en naturlig reduktion i antallet af termoplastiske varianter i plastindustrien, men at det skal suppleres med indførelse af nye love og standarder for at opnå de potentielle miljømæssige og økonomiske fordele, som en reduktion i antallet af termoplast kan bringe. De mest almindelige termoplasttyper er PP, PE, PA, PET, ABS og PS.

Projektet har resulteret i en række forslag til indsatser for at reducere antallet af typer af termoplast:

 • Gør kravspecifikationerne på plast mindre skrappe, hvor det er muligt.  En del produkter består af mere avanceret plast end det er nødvendigt
 • Standardiser mere efter industri og produkt og tillad kun et vist udvalg af plast, især producenter med få leverandører er mere tilbøjelige til at acceptere at bruge et begrænset antal plasttyper end producenter med mange leverandører
 • Producenter af plastprodukter kan aktivt forsøge at skære ned på antallet af plasttyper, de bruger, fx kan lister som EU's Bekymringsstoffer eller Kandidatlisten over REACH bruges som grundlag for, hvilke plastvarianter der kan være rimelige at udfase
 • Introduktion af mærkningssystemer, der letter sortering for husholdninger og erhverv
 • Brug transparent og genanvendt plast, hvor det er muligt
 • Brug transparent plast i kombination med etiketter i stedet for at farve hele emballager
 • Design produkter, så de kan genanvendes
 • Udvid producentansvaret for plastprodukter
 • Udvid pantsystemerne for plastprodukter
 • Told på importeret plast
 • Indfør kvotepligt på genanvendeligt plast.

Unity-projektet er udført af Linköpings Universitet og Lunds Universitet. 

Læs og se mere
Avfall Sverige, 9. jan 2023, Systemförändring krävs för cirkulär plasthantering
vimeo, 23 nov 2022, Går det att ersätta dagens alla plastvarianter med ett färre antal? (ca. 43 min. fra workshop)
Sveriges handlingsplan för plast - en del av den cirkulära ekonomin, feb 2022
Naturvårdsverkets färdplan för en hållbar plastanvändning, maj 2021

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.