Oprettelse af brugerprofil på dakofa.dk

BRUGERVILKÅR for oprettelse a brugerprofil på DAKOFAs hjemmeside dakofa.dk (Vesterbrogade 149, bygning 8. 4. sal, 1620 København V).

1.0. Generelt 

1.1. DAKOFA, Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal, 1620 København V. CVR 18 11 99 86, er ansvarlig for din brugerpfil på dakofa.dk

1.2. Aftale om oprettelse af brugerprofil indgås mellem dig og DAKOFA. 

1.3. Betingelserne skal ved din oprettelse være accepteret ved særskilt afkrydsning.

2.0. Persondatapolitik 

2.1. Ved tilmelding bliver de af dig indtastede oplysninger overført og gemt i DAKOFAs interne edb-system hostet af TYPOCONSULT samt videresendt til DAKOFA for videre ekspedition. Arrangøren er dataansvarlig og TYPOCONSULT, Rathsacksvej 1,1862 Frederiksberg C, CVR-nr. 32438679 er databehandler.

2.2 De oplysninger der bliver gemt om dig er:

 • Fulde navn
 • Virksomhed
 • Email
 • Evt. adresse
 • Evt. telefonnummer
 • Brugernavn/ID
 • Kodeord (kodeordet gemmes krypteret i DAKOFAs system og kan ikke ses/læses af arrangøren)

2.3. Oplysningerne anvendes til:

2.3.1. Ekspedition og håndtering af tilmelding DAKOFAs arrangementer – herunder at navn og virksomhed vises på deltagerlister på henholdsvis hjemmeside og DAKOFAs app.

2.3.2. Håndtering af eventuelle netværksaktiviteter i DAKOFAs netværk. Ved oprettelse af brugerprofil, acceptere du også modtagelsen af nyhedsbreve og lignende fra det tilmeldte netværk.

2.3.3. Kontakt, ekspedition og håndtering af eventuelt medlemskab af DAKOFA, DAKOFAs Tekniske Råd eller DAKOFAs bestyrelse

2.3.4. Herudover bruges oplysningerne til fx udsendelse af et nyhedsbrev/arrangementstilbud mv fx via nyhedsbrevssystem medmindre du specifik ved særskilt afkrydsning har fravalgt at oplysningerne kan bruges hertil.

2.4. DAKOFA og TYPOCONSULT videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand. Som undtagelse hertil er tredjemand, der benytter data på Arrangørens ordre. DAKOFA kan endvidere videregive en deltagerliste til de øvrige tilmeldte deltagere af arrangementet

2.5. Oplysningerne opbevares indtil du aktivt beder om at blive slettet, eller efter 5 år hvis vi ikke har registreret aktivitet på den profil. Hvis du har deltaget i et betalingsarrangement, opbevares data i mindst 5 år efter arrangementet har været afholdt, jfr. gældende lovgivning, og efterfølgende indtil du aktivt beder om, at DAKOFA sletter din profil. Profiler, hvor DAKOFA modtage emails retur med besked om fejl i emailadresse, vil blive slettet 1 år efter, disse er blevet markeret klar til sletning.

2.6. Oplysningerne opbevares ikke krypteret (pånær evt. kodeord som altid er krypteret), men overføres krypteret.

2.7. Som registreret har du altid mulighed for indsigt og for at kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataforordningen. 

Persondataforordningen giver dig som registreret følgende rettigheder:

 • Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for elektronisk databehandling (art. 13 og 14), som opfyldt ved nærværende
 • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk (art. 15)
 • Ret til at kræve berigtigelse (art. 16), sletning (art. 17) eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen (art. 18). Sletning af persondata (retten til at blive glemt) vil ske efter udtrykkeligt ønske herom med henvisning til persondataforordningen.
 • Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling (art. 19)
 • Ret til dataportabilitet (art. 20)
 • Ret til at gøre indsigelse med behandlingen af persondata (art. 21)
 • Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling (art 22.)

Du kan læse mere om persondataforordningen på www.datatilsynet.dk, herunder ved direkte henvendelse til Datatilsynet.

Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til:

Datatilsynet

Borgergade 28,5

1300 København K

Tlf.: 33 19 32 00

Fax: 33 19 32 18

Mail: dt@datatilsynet.dk

2.8. Der anvendes cookies på hjemmesiden dakofa.dk med det formål at kunne "genfinde" oplysninger om tilmeldinger og at gøre fremtidige tilmeldinger lettere for brugerne, samt til statistiske formål. 

2.9 Du kan læse mere om DAKOFAs privatlivs- og cookiepolitik på DAKOFAs hjemmeside https://dakofa.dk

Kontaktinformationer til arrangør:

DAKOFA
+45 32 96 90 22
dakofa@dakofa.dk

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.