Konference: Vejen ud af plastkrisen - hvordan sikrer vi genanvendelse af borgernes plast?

Vejen ud af plastkrisen - hvordan sikrer vi genanvendelse af borgernes plast?
Deltag i konferencen, bliv klædt på til fremtidens plasthåndtering og byd ind med din viden og dine erfaringer

Landsdækkende medier har fortalt historien om dansk plast, der ikke bliver genanvendt, eller som bliver behandlet under sundheds- og miljøskadelige forhold i Østen. Efterfølgende har danske kommuner og affaldsselskaber forsøgt at kommunikere til deres borgere for at redegøre for netop deres håndtering af plast.

Problematikken er rejst på EU-niveau af blandt andre Miljøminister Lea Wermelin, som fik opbakning til sin efterspurgte vision om at sikre en ambitiøs EU-politik for plast og cirkulær økonomi. Efterfølgende er Danmark gået med i arbejdet om at udvikle en fælles europæisk plastpagt mellem medlemslande, virksomheder og NGO’er. Pagten skal blandt andet fokusere på fælles designkrav, nemmere genanvendelse og bedre kontrol med det affald, der sendes ud af EU.

Men hvad ved vi egentligt om genanvendelsen af plast, når det kommer til de sidste led i kæden? Hvordan håndterer vi kommunikationen overfor de borgere og politikere, som nu måske nærer mistillid til sektorens affaldshåndtering? Og hvad siger de udenlandske anlæg, der modtager plasten i første led?

Udover at søge svar på ovenstående spørgsmål vil konferencen følge op på de igangværende aktiviteter i det nye danske videncenter for plast, og endelig byder konferencen på de nyeste tiltag inden for plastindustrien.

Som bekendt har regeringen i sit finanslovsforslag introduceret en afgift på plastposer, men hvad skal det danske bidrag til den europæiske indsats ellers byde på? Dette - og meget mere - vil blive sat til diskussion på dagen.

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:45
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet

Session 1: Med hovedet i eller ude af busken?

9:45-10:10
Spindelvæv af udenlandske behandlere – en journalistisk undersøgelse af plastens rejse ud af landet.
Julie Kragh, Ekstra Bladet
Julie Kragh
Ekstra Bladet

En journalist har forsøgt at kortlægge værdikæden for den danske plast, fra den forlader Danmark til endt behandling i udlandet. Men er det overhovedet muligt, og har vi den fornødne viden om, hvad der sker med den plast, vi sender ud af landet? 

10:10-10:35
What happens to the Danish plastics when it is handled in Germany? Can Denmark influence that handling?
André Dungs, Alba Recycling GmbH
André Dungs
Alba Recycling GmbH

Large scale sorting facilities in Germany – sorting and recycling of plastic waste now and in the coming years

Oplægget vil blive holdt på engelsk og via Skype

10:35-11:00
Hvordan sikrer vi transparens i forhold til genanvendelse?
Jan Petersen, Vestforbrænding
Jan Petersen

Vestforbrænding har netop offentliggjort et nyt udbud for håndtering af interessentkommunernes plast. De nye tiltag for at sikre bedre transparens i forhold til genanvendelse præsenteres af stedfortræder for direktøren, Jan Petersen, Jura & Udbud, Vestforbrænding.

11:00-11:20
Kaffepause
11:20-11:45
Hvordan følger vi plasten, og hvad siger vi til borgerne?
Niels Damgaard, AffaldPlus
Niels Damgaard

AffaldPlus fortæller om deres erfaringer med kommunikation til og med borgerne om plast – og fortæller i den forbindelse også om erfaringer med at sikre sporbarhed for de afsatte mængder, for at formidle bedst mulige data om afsætningen.

11:45-12:15
Hvordan håndterer vi krisekommunikation - og kommunikation om plast generelt?
Esben Norrbom, RAWrelations
Esben Norrbom
Esben Norrbom
Bag Raw Relations står Esben Norrbom der har mere end 10 års erfaring som rådgiver inden for politisk interessevaretagelse og kommunikationsledelse. Raw Relations accelererer virksomheder og organisationers politiske gennemslagskraft ved at kombinere rådgivning inden for strategi, politik og ledelse.

Vores kunder er Danmarks råstof. Virksomheder og organisationer, der i kraft af naturressourcer, teknologi og hårdt arbejdende varme hænder, leverer vækst og udvikling til gavn for Danmark. Vores rådgivning er uafhængig, rodfæstet i rå realiteter og reelle potentialer, som tilsammen styrker din organisations renommé, relationer og resultater.

Hvordan håndterer vi borgere, medier og politikere, når først shit-stormen raser - og hvordan kan vi måske undgå problemerne til at starte med?

12:15-13:15
Frokost

Session 2: Hvordan kan vi regulere plasten?

13:15-13:45
Det Nationale Plastikcenter - foreløbig status for projekter, indspil og planer for 2020

Hvad arbejder plastikcenteret på, og hvad er på arbejdsprogrammet i den nærmeste fremtid. Fokus vil også være på, hvad der er i pipeline fra EU og Folketinget og effekterne heraf. 

13:45-14:10
De nye regler i Baselkonventionen om eksport af lav-kvalitets plastaffald
Anne Juul Jensen, Miljøstyrelsen
Anne Juul Jensen

Baselkonventionen er ved seneste revidering udvidet til også at omfatte blandt andet visse typer af plataffald.
Hvilket plastaffald omfattes og hvordan kontrolleres eksport til ikke-OECD-lande?

Session 3: Hvilke teknologier kan hjælpe os i jagten på mere og bedre genanvendelse?

14:10-14:35
Københavns Kommunes arbejde med øget plastgenanvendelse - hvad kan nye teknologier betyde?
Jonas Åbo Mortensen, Københavns Kommune
Jonas Åbo Mortensen
Jonas Åbo Mortensen arbejder som projektleder i Teknik- og miljøforvaltningen, Københavns Kommune, hvor han er ansvarlig for en række af kommunens udviklingsaktiviteter på plastområdet. Det gælder bl.a. de samarbejdsprojekter, der tager udgangspunkt i København Kommunes testanlæg til sortering af plastaffald, som til dagligt opereres af ARC.

Københavns Kommune er blandt de kommuner der forsøger at påvirke genanvendelsen af den indsamlede plast. Kommunen driver blandt andet et testsorteringsanlæg hvor nye og eksisterende teknologier kan afprøves.

14:35-15:00
Kaffepause
15:00-15:25
Vask og massefyldesortering af kildesorteret husholdningsplast – nyt fra MUDP-udviklingsprojekt
Franz Cuculiza, Aage Vestergaard Larsen A/S
Franz Cuculiza
Franz er administrerende direktør i Aage Vestergaard Larsen A/S. Han er medlem af Plastindustriens bestyrelse, samt medlem af styregruppen i den danske genanvendelsessektion her. Derudover er han medlem af Dansk Industri's Specialudvalg for Affald og Ressourcer samt er medlem af styregrupper i flere MUDP-projekter: ”Udvikling af oparbejdningslinje til optimal genanvendelse af indsamlet plast fra husstande set i et cirkulært perspektiv” og "Flexisort". Franz har tidligere været medlem af Regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi (2016-2017)

Aage Vestergaard Larsen deltager sammen med en lang række andre aktører i et udviklingsprojekt med det hovedformål at udvikle en oparbejdsningslinie for hårde plasttyper i affald fra danske husstande. Projektet udvikler ny teknologi helt fra bunden og kombinerer den med eksisterende teknologier.

15:25-15:50
Quantafuel teknologien til omdannelse af lavkvalitetsplast til syntetisk olieprodukter – status og videreudvikling
Hanne Risgaard, Quantafuel A/S
Hanne Risgaard

Quantafuel omdanner indsamlet plast af lavere kvalitet til syntetisk olieprodukter. Teknologien forventes at kunne omdanne for eksempel folier fra de danske husstande til syntetisk olieprodukter.

15:50-16:00
Afrunding og tak for i dag
DAKOFA
DAKOFA
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

19. november 2019
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGS
Vesterbrogade 149, St.1620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.250,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.300,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlemsuddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
5. november 2019

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.