Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Væk fra brug-og-smid-væk-kulturen

26. september 2022
Væk fra brug-og-smid-væk-kulturen
To nye rapporter fokuserer på forskellige styringsredskaber, der kan fremme bæredygtigt forbrug og produktion.

Begge rapporter er lavet i regi af et svensk forskningsprogram, som helt overordnet har til formål at stimulere omstillingen til mere bæredygtigt forbrug både i Sverige og internationalt. Under programmet er der udarbejdet en række rapporter, hvoraf to for nyligt er udgivet.

Den første rapport bygger på en erkendelse af, at de eksisterende miljøpolitiske virkemidler ikke er tilstrækkelige i forhold til at opnå det svenske generationsmål, der siger, at svenske miljøproblemer skal kunne løses uden samtidig at øge miljøbelastningen uden for de svenske grænser. Formålet med rapporten er derfor at øge viden om politiske virkemidler og at stimulere et større engagement i bæredygtigt forbrug blandt bl.a. politikere og organisationer.

I rapporten identificeres, diskuteres og foreslås en række politiske virkemidler, som offentlige aktører kunne indføre i Sverige med henblik på at stimulere et mere bæredygtigt forbrug. Fokus er på politiske instrumenter, der kan skabe incitament til at forlænge levetiden af "varige forbrugsgoder" såsom møbler, hårde hvidevarer, tekstiler, sports- og fritidsudstyr og hjemmeelektronik. Nærmere bestemt er fokus er på fem potentielle politiske virkemidler, som bliver præsenteret i forhold til hvordan de kan designes, hvilke potentielle miljømæssige fordele, de kan afføde, hvilke samfundsrelaterede omkostninger de kan forventes at afføde samt en række juridiske aspekter:

-Vouchers til reparationer som er finansieret af en reparationsfond

-informationer om levetid og reparationsmuligheder på produkter

-Minimumskrav til produkter i forhold til reparation

-Forbud mod at destruere ubrugte varer

-Forbud mod planlagt forældelse.

De tre første forslag har til hensigt at fremme reparationer mens de sidste to er forbud, hvis primære formål er at sende et klart signal til markedsaktørerne om, at bevidst destruktion af nye produkter eller forkortelse af produkternes levetid er uetisk og uholdbart.

Analysen i rapporten viser, at der generelt er behov for yderligere forskning i instrumenter for bæredygtigt forbrug af varige forbrugsgoder, men samtidig vurderer forfatterne også, at der allerede nu er tilstrækkeligt med viden om nogle af de nye instrumenter og deres effekter, og at Sverige derfor allerede nu kan gå videre med en vurdering af – og hvordan – de skal implementeres. Forfatterne understreger imidlertid også, at ingen af ideerne isoleret set kan medføre en større forandring, men at der er brug for betydeligt stærkere politisk pres i forhold til både nye og eksisterende politikker på tværs af både europæisk, nationalt og lokalt niveau hvis der skal komme gang i udviklingen mod bæredygtige forbrugsmønstre.

Den anden rapport supplerer den første ved at præsentere et større katalog af tiltag, nærmere specifikt 62 forskellige ideer til forskellige former for styring og forandring mod mere bæredygtigt forbrug. Ideerne er baseret på svensk forskning inden for bolig, fødevarer, ferie og boligindretning, der har belyst, hvordan initiativer blandt borgere/forbrugere og civilsamfundet, nye forretningsmodeller og politisk innovation kan fremme bæredygtigt forbrug. Eksemplerne skal ikke ses som anbefalinger, men kan bruges som inspiration for politikere på både nationalt og lokalt niveau, for beslutningstagere hos virksomheder og i myndigheder og for organisationer i civilsamfundet.

Baggrund
”MISTRA Bæredygtigt forbrug - fra niche til mainstream” er et forskningsprogram, der har til formål at stimulere en omstilling til mere bæredygtigt forbrug både i Sverige og internationalt. Målet med programmet er, at:

-Udforske, afprøve og bidrage til at muliggøre løsninger og strategier for bæredygtig forbrugspraksis

-Bidrage til international forskning og udvikling om bæredygtig forbrugspraksis

-Deltage i og igangsætte både virtuelle og fysiske fora for dialog og udforskning af løsninger sammen med forskellige sociale aktører.

Programmet skal således bidrage med dybdegående viden om, hvordan og under hvilke betingelser, bæredygtig forbrugspraksis kan opskaleres og omstillingen kan accelereres. Programmet skal både udforske strategier for overgangen til mere bæredygtige produkter og tjenester, samt strategier for at reducere materialeforbrug.

Programmet løber fra 2022-2026.

Læs mere
Du kan læse meget mere her på programmets hjemmeside . Her finder du bl.a. også de to omtalte rapporter ”Moving away from the throwaway society – Five policy instruments for extending the life of consumer durables” samt ”62 ways of enabling sustainable consumption. A collection of examples from research in Mistra Sustainable Consumption”.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.