Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Udmøntningen af de nye producentansvarsordninger i Danmark

10. september 2021
Udmøntningen af de nye producentansvarsordninger i Danmark
På DAKOFAs juranetværksmøde d. 7. september 2021 blev anbefalingerne til organiseringen af det kommende, udvidede producentansvar for emballage præsenteret.

Samarbejdsforum for producentansvar (SAF), med repræsentanter fra erhvervsorganisationer og kommuner, er nedsat af regeringen. Deltagerkredsen er Dansk Industri, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer, KL og Dansk Affaldsforening. SAF har haft til formål at give anbefalinger og løsningsforslag til udmøntning af de nye producentansvarsordninger i Danmark. SAF færdiggjorde deres anbefalinger i juni 2021.

Anbefalingerne er derfor opdelt i otte temaer med anbefalinger inden for hvert tema.

  1. Organisering af emballageaffald fra husholdninger
    - ansvarsfordeling og rammer for samarbejdet mellem producenter og kommuner
  2. Fastlæggelse af producenternes kompensation af kommunale aktiviteter
  3. Organisering af emballageaffald fra erhverv
  4. Regulering af kollektive ordninger
  5. Permanent samarbejdsforum
  6. Miljøgraduerede bidrag
  7. Engangsplastikdirektivets oprydningsansvar
  8. Administration af producentansvarsordninger

Som det fremgår af anbefalingerne, er disse et kompromis mellem erhvervsorganisationer, kommuner og kommunale affaldsselskaber. De er resultatet af næsten et års arbejde, hvor Samarbejdsforum har mødtes og drøftet de mange elementer i de kommende nye producentansvarsordninger for emballage og engangsplastik. Tekniske detaljer er blevet analyseret, erfaringer fra udlandet er blevet inddraget, og en række forskellige løsningsmuligheder er blevet overvejet og drøftet.

Organisering af emballageaffald fra husholdninger i hovedtræk
Samarbejdsforum anbefaler, at producentansvaret implementeres som en såkaldt ’hybridmodel’, som er en hybrid mellem en kommunal- og producentdrevet affaldshåndtering. Det anbefales, at der tages udgangspunkt i en strømlinet affaldsindsamling (jf. "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi"), og at emballager indsamles sammen med ikke-emballager af samme materialer.

Med hybridmodellen fastholdes kommunernes ansvar for indsamling af affald fra borgerne, mens ansvaret for den videre affaldsbehandling overdrages til producenterne. Det er Samarbejdsforums vurdering, at en sådan ansvarsfordeling samlet set indeholder flest fordele i forhold til at sikre enkelhed for danskerne med hensyn til at sortere og have færrest muligt spande ved husstanden. Samtidig giver modellen producenterne mulighed for at skabe volumen og stordrift i den videre affaldsbehandling og for at få direkte indsigt i betydningen af design af emballager. Modellen kræver et tæt samarbejde mellem kommuner og producenter, hvorfor det anbefales, at der bygges videre på det gode samarbejde parterne imellem ved at etablere et ’permanent samarbejdsforum’.

Baggrundsmateriale
Du kan se alle anbefalingerne her på Miljøstyrelsens hjemmeside 

 

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.