Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: To nye vejledninger hjælper med beslutningsprocessen op til og under en nedrivningsproces

04. november 2021
To nye vejledninger hjælper med beslutningsprocessen op til og under en nedrivningsproces
De to nye vejledninger har hver sit perspektiv på nedrivningsprocessen.

I den første vejledning ”Dilemmaer og beslutninger i den cirkulære nedrivningsproces” behandles de dilemmaer, der opstår, når der skal træffes beslutninger forud for og under en cirkulær nedrivning. I vejledningen ser Værdibyg på tre centrale temaer:

  • Skal der rives ned eller renoveres?
  • Hvordan udvælger man materialer til genbrug og genanvendelse?
  • Hvilket regelsæt sætter rammerne for cirkulære nedrivninger?

I den anden vejledning – ”Samarbejder i nedrivningsprojekter” – skitseres de centrale elementer i en god samarbejdsproces.

Gamle bygninger byder ifølge Værdibyg ofte på overraskelser, når først man begynder at skille dem ad – det kan være særlige miljøforhold, opbygningen af bygningen eller miljøskadelige stoffer. Det betyder ifølge Værdibyg, at der ofte opstår nye forhold, som der skal tages stilling til, selvom tid og økonomi er presset. Hvis ikke der er en klar rollefordeling og tvivl om grænsefladerne mellem de forskellige fag kan der opstå misforståelser og konflikter. Vejledningen har derfor fokus på at styrke det gode samarbejde mellem de involverede aktører i et nedrivningsprojekt.

Vejledningerne kan downloades her:

Dilemmaer og beslutninger i den cirkulære nedrivningsproces: https://vaerdibyg.dk/vejledning/dilemmaer-og-beslutninger-i-den-cirkulaere-nedrivningsproces/ 

Samarbejder i nedrivningsprojekter: https://vaerdibyg.dk/vejledning/samarbejder-i-nedrivningsprojekter/ 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.