Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: To ministre giver regeringens bud på en mere grøn affaldssektor

18. maj 2020
To ministre giver regeringens bud på en mere grøn affaldssektor

Ensartet affaldssortering i hele landet er blandt de kommende initiativer.

Forbrænding af affald går hårdt ud over klimaet og særligt plastik står for den største CO2-udledning fra affaldssektoren. Det er bl.a. baggrunden for, at Miljøminister Lea Wermelin og Klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen i dag lægger kimen til de kommende indsatser på affalds- og ressourceområdet.

Som led i klimahandlingsplanen vil regeringen nemlig præsentere en række initiativer, der skal bidrage til en mere grøn affaldssektor. Det handler blandt andet om, at danskerne skal sortere mere affald og at det skal gøres på samme måde uanset, hvor i landet man opholder sig.

Af den forudgående pressemeddelelse fremgår det, at: ”Der forbrændes 370.000 tons plastikaffald om året i Danmark. Hvis ikke der tages initiativer til at reducere udledningerne, forventes forbrændingsanlæggene at stå for 1,5 mio. tons CO2 i 2030. Det svarer til ca. 3,5 pct. af de nationale udledninger. Den CO2-regning vil regeringen have ned.”

Det skal bl.a. ske ved branchefælles standarder for indsamling, som ud over at gøre det lettere for borgerne at forholde sig til affaldssorteringen også forventes at ville gøre mængderne mere homogene og således mere attraktive for de respektive genanvendelsesteknologier.

DAKOFA vil naturligvis følge med i de kommende initiativer og mangfoldiggøre dem på www.dakofa.dk.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.