Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Web-dialogmøde: Strømlining for indsamling af farligt affald

Strømlining for indsamling af farligt affald

DAKOFA afholder gratis web-dialogmøde d. 18. maj kl. 12.30-15.00 om "Strømlining for indsamling af farligt affald" for Miljøstyrelsen. I Danmark skal vi blive bedre til sortering, indsamling og genanvendelse, hvis vi skal nå EU's høje genanvendelsesmål. Et af midlerne, der peges på, er udvikling af såkaldte branchefælles standarder for indsamling og sortering.

En strømlining af kommunernes indsamlings- og sorteringskriterier har til formål at skabe større og mere ensartede affaldsmængder, der kan afsættes i en højere kvalitet og til en bedre pris. Samtidig forventes det, at en strømlining vil føre til en bredere forståelse for sortering og herved en stigning i mængderne, der udsorteres til genanvendelse.

Det er endnu ikke besluttet, hvorvidt disse indsamlingsstandarder vil blive vejledende eller obligatoriske, men i takt med EU-kravene til særskilt indsamling af en lang række nye fraktioner vil kommunernes ordninger - uanset hvad - skulle revideres.

I forbindelse med udarbejdelsen af disse indsamlingsstandarder, skal der findes en måde hvorpå farligt affald kan indsamles mere ens på tværs af kommuner. Farligt affald besidder en række egenskaber, som gør det nødvendigt at kigge på tværs af regler for bl.a. arbejdsmiljø, håndtering, behandling og transport, og der er derfor brug for inddragelse af branchen for at diskutere indholdet af en sådan standard. Der kan være behov for at differentiere indholdet af henteordninger i forhold til boligtyper fx i tætte bykerner, på landet og i sommerhusområder. Målet er at pege på en henteordning, som strømliner husstandsindsamlingen, men som samtidig tager hensyn til ovenstående faktorer. 

Webinaret vil derfor indeholde oplæg fra Miljøstyrelsen omkring rammerne for en standard for farligt affald samt inspirationsoplæg vedrørende indsamling fra de forskellige boligtyper. Herefter vil der blive lagt op til diskussion blandt deltagerne, således at alle fordele og ulemper ved de forskellige modeller bliver undersøgt.”

Et link til brug for web-dialogmødet vil blive sendt ud fredagen før webinaret. Hvis du dagen inden mødet endnu ikke har modtaget linket til web-dialogmødet, så kontakt Kim Mikkelsen, DAKOFA (km@dakofa.dk).

Samarbejdspartnere

Program

12:30-12:35
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
12:35-12:55
Formålet og baggrunden for dialogmødet
Anne Stine Henriksen, Miljøministeriet
Anne Stine Henriksen
12:55-13:05
Spørgsmål og svar
13:05-13:15
Hvordan indsamler vi farligt affald fra etageejendomme?
13:15-13:35
Debat og input til Miljøstyrelsen om indsamling fra etageejendomme

Under dette punkt vil deltagerne blive bedt om at komme med input til en række spørgsmål, og der vil være mulighed for at deltagerne kan komme på med billede og lyd.

13:35-13:40
Refleksioner på input
Anne Stine Henriksen, Miljøministeriet
Anne Stine Henriksen
Annette Jørgensen, Miljøstyrelsen
Annette Jørgensen
Miljøstyrelsen
13:40-13:45
Pause
13:45-13:55
Hvordan indsamler vi farligt affald fra villaer?
Bjarne Kallesø, Herning Kommune, Genbrug & Affald
Bjarne Kallesø
13:55-14:15
Debat og input til Miljøstyrelsen om indsamling fra villaer

Under dette punkt vil deltagerne blive bedt om at komme med input til en række spørgsmål, og der vil være mulighed for at deltagerne kan komme på med billede og lyd.

14:15-14:20
Refleksioner på input
Anne Stine Henriksen, Miljøministeriet
Anne Stine Henriksen
Annette Jørgensen, Miljøstyrelsen
Annette Jørgensen
Miljøstyrelsen
14:20-14:30
Hvordan indsamler vi farligt affald fra sommerhuse?
Per Hauge, Halsnæs Kommune
Per Hauge
14:30-14:50
Debat og input til Miljøstyrelsen om indsamling fra sommerhuse

Under dette punkt vil deltagerne blive bedt om at komme med input til en række spørgsmål, og der vil være mulighed for at deltagerne kan komme på med billede og lyd.

14:50-14:55
Refleksioner på input
Anne Stine Henriksen, Miljøministeriet
Anne Stine Henriksen
Annette Jørgensen, Miljøstyrelsen
Annette Jørgensen
Miljøstyrelsen
14:55-15:00
Afrunding og tak for i dag

v/ Miljøstyrelsen og DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

18. maj 2020
kl. 12.30 - 15.00

Hvor

Online via ZOOM

Deltagergebyr

Deltagergebyr
DKK 0,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.