Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Seminar: Strategisk og praktisk kommunikation af FN's verdensmål i affaldssektoren

Strategisk og praktisk kommunikation af FN's verdensmål i affaldssektoren
FN’s verdensmål er blevet et pejlemærke og et udgangspunkt for både virksomheder, stater, regioner og kommuner, når der skal udarbejdes strategier, visioner og handlingsplaner for fremtidens bæredygtige samfund. Netop regioner og kommuner spiller en central rolle, da mange af de afgørende og langsigtede beslutninger, der tages om bæredygtig udvikling, tages i lokalsamfundet og udbredes herigennem.

Derfor spiller kommunikation også en rolle, når det kommer til verdensmålene som katalysator for bæredygtig udvikling. De skal nemlig ikke kun fungere som elementer i handlingsplaner og visioner, men skal også kunne udbredes til det lokalsamfund, som skal støtte op og skabe resultaterne.

På dette seminar skal vi derfor se nærmere på, hvordan verdensmålene kan bruges strategisk og praktisk samt hvordan de kan bruges i kommunikation og formidlingsarbejde. Vi skal høre fra organisationer, som til daglig arbejder strategisk med at inkorporere verdensmålene ”i virkeligheden”, men vi skal også høre fra kommuner og forsyningsselskaber, som allerede har erfaringer med at anvende verdensmålene i praksis.

Seminaret skal dermed give deltagerne en mere jordnær forståelse af de verdensmål, som har relevans for affalds- og ressourcesektoren samt et indblik i hvordan de kan bruges praktisk og strategisk i formidlingsøjemed.

Seminaret afholdes den 14. november 2018 kl. 09.00-12.30 i DAKOFAs mødelokale, Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal., 1620 København V.

Efter seminaret er der møde i DAKOFAs netværk for kommunikation. Læs om mødet og tilmeld dig her. 

Program

9:00-9:30
Registrering og kaffe
9:30-9:35
Velkomst og introduktion

v/ DAKOFA

Session 1: FN’s verdensmål i strategi og formidling

9:35-10:05
Verdensmålene som strategisk værktøj

v/ Lotte Hansen, Hansen og Ersbøll Agenda

10:05-10:35
Verdensmålene som redskab til formidling

I FN-byens kommunikationsafdeling har man stor erfaring med formidling af verdensmålene. Med udgangspunkt i formidling til skoleelever, får vi et indblik i hvordan man kan involvere og engagere ved hjælp af verdensmålene.

v/ Anna Constance, FN-byen

Session 2: Erfaringer med brug af verdensmålene i strategi og kommunikation

10:35-11:05
Verdensmålene som ramme for Renosyds ejerpolitik

En ejerpolitik beskriver hvordan byrådet ønsker at Renosyd skal udføre deres opgaver. Med verdensmålene som ramme for den nye ejerpolitik lægges der op til en ny strategisk tilgang til at løse affaldsopgaverne i ejerkommunerne - men hvordan går Renosyd til opgaven?

v/ Annemette Fuglsang, Renosyd

11:05-11:25
Pause
11:25-11:55
Gladsaxe Kommune: fra overordnet strategi til praksis

Hele organisationen – fra politiker til forvaltninger til borgere - skal med på holdet, hvis verdensmålene skal implementeres og bruges strategisk i kommunens arbejde. Med udgangspunkt i afdeling for By og Miljø, fortæller Gladsaxe Kommune om deres proces samt hvilke aktiviteter som man indtil videre har haft erfaring med.

v/ Bibbi Walsh, Gladsaxe Kommune

11:55-12:25
Odsherred Kommune: Verdensmål i borger-højde

I Odsherred kommune brugte affaldsteamet verdensmålene som afsæt i formidlingen til et lokalt event i sommeren 2018. Hør om omfang, tilgang og erfaringer med at forankre verdensmålene i lokalsamfundets historie.

v/ Freya Grossman, Affaldsteamet, Odsherred Kommune

12:25-12:30
Afslutning

v/ DAKOFA

Hvornår

14. november 2018
kl. 09.00 - 12.30

Hvor

DAKOFAs lokaler
Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl moms
DKK 1.550,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl moms
DKK 2.600,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.