Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Storskrald – Hvad er potentialet for øget forberedelse til genbrug og genanvendelse?

Storskrald – Hvad er potentialet for øget forberedelse til genbrug og genanvendelse?
På dette DAKOFA-webinar ser vi på de nye krav til storskraldsordninger og på nogle af de initiativer, der er undervejs for at få mere af storskraldet genbrugt eller genanvendt. Undersøgelser har vist, at der er et væsentligt uforløst potentiale for dette, men at potentialet af flere årsager er vanskeligt at realisere.

Det står i den nyreviderede affaldsbekendtgørelse, at kommunernes ”indsamlingsordninger for storskrald fra husholdninger skal tilrettelægges på en sådan måde, at det indsamlede storskrald forberedes med henblik på genbrug eller at der sikres en høj, reel genanvendelse af storskraldet”. Parallelt med den nye affaldsbekendtgørelse er et af initiativerne i udkastet til Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering affald 2020-2032, jævnfør afsnittet om strømlinet sortering og indsamling af husholdningsaffald, at kommunerne ”i udbud af storskraldsordninger skal specificere, at der skal udføres en eftersortering med henblik på at opnå en høj reel genanvendelse og for forberedelse med henblik på genbrug”. Samme afsnit i udkastet til national affaldsplan nævner også, at kommunernes storskraldsordninger er meget forskellige bl.a. i forhold til omfattede affaldsfraktioner, frekvenserne for afhentning, om der anvendes faste ruteordninger eller ringe-/meldeordningerne etc.

En del af de genanvendelige materialer i storskraldet indsamles og afsættes særskilt med henblik på genanvendelse, men ca. 80 % udgøres af en blandet, brændbar del. Det estimeres, at der indsamles omkring 100.000 tons storskrald, som går til forbrænding. Erfaringer og forsøg med eftersortering af den brændbare del af storskraldet fra kommuner og sorteringsvirksomheder viser, at 20-50 pct. af det indsamlede, brændbare storskrald består af genanvendelige materialer. Det vurderes, at det største potentiale er eftersortering af rent træ foruden en vis mængde metal, pap og plastik. Derudover er der typisk en vis mængde storskrald, som kan indsamles med henblik på forberedelse til genbrug, hvilket nogle få kommuner allerede gør i dag. Kommunernes fremtidige muligheder for selv først at sælge det genbrugelige affald, herunder storskrald, vil dog blive mere begrænset, fordi ”genstandene skal først gøres tilgængelige for private aktører, herunder frivillige organisationer og borgere” ifølge et af initiativerne i udkastet til den nye nationale affaldsplan.

Hvordan genanvendelses- eller genbrugspotentiale i affald indsamlet i storskraldsordninger skal høstes og tilrettelægges er i fokus på dette DAKOFA webinar, hvor du vil blive opdateret på de seneste tiltag og får mulighed for at deltage i debatten om vejene frem til at realisere dette potentiale i storskrald.

OBS: Det er som følge af corona-forholdsregler kun muligt at deltage i arrangementet online via Zoom/YouTube. Link til arrangementet vil blive sendt ud 1-3 hverdage inden arrangementet i en separat email. Youtubelink fremsendes ca. 30 minutter før starten på arrangementet. 1-2 dage efter arrangementet fremsendes et andet Youtubelink, hvor det er muligt at se/gense arrangementet i en periode på 14 dage.

Program

12:30-12:45
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
12:45-13:00
Hvilke storskraldsordninger tilbyder kommunerne?
Jacob Høg Nyborg, JHN Processor
Jacob Høg Nyborg

Med udgangspunkt i Affaldviden.dk/Nøgletalsmodellen og et supplerende kortlægningsprojekt gives et overblik over de storskraldsløsninger, som kommunerne tilbyder borgerne, og hvad der sker videre med det indsamlede storskrald.

13:00-13:05
Spørgsmål
13:05-13:20
Nye muligheder for at øge genanvendelsen af indsamlet storskrald
Henrik Jacobsen, Vestforbrænding
Henrik Jacobsen
Vestforbrænding

Vestforbrænding har fået eftersorteret stort brændbart storskrald og har også lavet forsøg med sortering af småt brændbart indsamlet med komprimatorbiler. Større mængder af træ og metal er blevet genanvendt på denne måde. Resultaterne fremlægges, herunder arbejdet frem mod udbud af denne håndtering.

13:20-13:30
Spørgsmål
13:30-13:40
Pause
13:40-14:10
Storskraldsstationer i midtbyen – nye løsninger på vejene
Sofie Schousboe, Kredsløb
Sofie Schousboe
Lene Jensen, AffaldVarme Aarhus
Lene Jensen
AffaldVarme Aarhus

Storskrald skal betragtes på flere måder, og ordningerne skal tage udgang i borgenes adfærd og behov. Resultater fra et netop afsluttet 2-årigt projekt fremlægges, og de nyeste praktiske tiltag i Aarhus Midtby beskrives.

14:10-14:20
Spørgsmål
14:20-14:45
Vurdering og sortering i forbindelse med indsamling af storskrald
Maj-Britt Larsen, AffaldPlus
Maj-Britt Larsen
AffaldPlus
Henrik Bro Andersen, AffaldPlus
Henrik Bro Andersen
AffaldPlus

Erfaringerne fra genbrugsbutikkerne om mulighederne for afsætningen bruges i forbindelse med indsamlingen af storskrald i to af AffaldPlus’ kommuner. Det fremlægges, hvordan denne viden inddrages ved indsamling og håndteringen, og hvordan resultaterne er for genbruget og genanvendelsen i forhold til andre erfaringer med indsamling af storskrald.

14:45-14:55
Spørgsmål
14:55-15:10
Genanvendelse af kasserede madrasser – start af nye samarbejder
Thomas Thorin, Københavns Kommune
Thomas Thorin
Københavns Kommune

Københavns Kommune ønsker at øge genanvendelsen af madrasser fra storskrald og genbrugspladser og er ved at tage de indledende skridt i den retning. Der inviteres til et samarbejde og proces med andre interesserede kommuner og affaldsselskaber for i fællesskab bl.a. at afsøge mulighed for et samarbejde med industrien, fx som et OPI.

15:10-15:25
Spørgsmål, diskussion og opfølgning
15:25-15:30
Afrunding og tak for i dag

v/ DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

27. januar 2021
kl. 12.30 - 15.30

Hvor

Online via ZOOM/Youtube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
Studerende
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.