Webinar: Status på årsdagen for ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi"

Status på årsdagen for ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi"
På årsdagen for den politiske aftale tager vi temperaturen på, hvor langt vi er, og om sektoren er klar til alt det nye.

Det er præcis et år siden, regeringens nye planer for hele affalds- og ressourcesektoren så dagens lys i ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi". Regeringens tiltag bundede i ønsket om at lade affaldssektoren bidrage til at reducere de nationale drivhusgasudledninger med 70 % i 2030 i forhold til 1990, og hele Folketinget på nær Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige udgjorde aftalekredsen.

Samtidig var klimaplanen blandt meget andet kulminationen af den længe ventede forsyningsstrategi samt nogle ambitiøse målsætninger for forebyggelse og genanvendelse jævnfør implementeringen af EU’s reviderede affaldsdirektiver.

Men hvordan går det egentlig med opfølgningen og eksekveringen af regeringens visioner for den grønne affaldssektor og den cirkulære økonomi? Hvad med rammerne for ”en stærk genanvendelsessektor”, som gerne skulle bidrage til at sikre mere genanvendelse generelt og plastgenanvendelse specifikt? For ikke at tale om initiativerne for forebyggelse af affald, mere reparation og direkte genbrug samt tilbagetagningsordninger. Er vi på rette veje - og hvor fører de hen?

I anledning af årsdagen for regeringens Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi tager vi temperaturen på et udpluk af de skelsættende udmeldinger om en ny affalds- og ressourcesektor med nye rammer og roller. Vi lader de respektive organisationer komme til orde og skal desuden høre fra "den virkelige verden" ved henholdsvis en kommune og en større privat aktør.

Deltag og vær med til at gøre status for nogle af de mest ambitiøse visioner for sektoren i dette årtusinde. Webinaret er desuden tænkt som opvarmning og inspiration til DAKOFAs Årskonference 2021, som afholdes – i virkeligheden - den 30. september i Helsingør.

OBS: Det er som følge af corona-forholdsregler kun muligt at deltage i arrangementet online via Zoom/YouTube. Link til arrangementet vil blive sendt ud 1-3 hverdage inden arrangementet i en separat email. Youtubelink fremsendes ca. 30 minutter før starten på arrangementet. 1-2 dage efter arrangementet fremsendes et andet Youtubelink, hvor det er muligt at se/gense arrangementet i en periode på 14 dage.

Program

Program

12:30-12:45
Indledning og velkomst
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
Annette Braunstein, DAKOFA
Annette Braunstein
Annette Braunstein
Annette har i samarbejde med DAKOFAs direktør ansvaret for foreningens udvikling af strategier og handlingsplaner. Annette varetager den daglige koordinering af foreningens aktiviteter samt projektledelsen af div. faciliteringsopgaver. Annette er ligeledes facilitator for Teknisk Råd, for DAKOFAs juranetværk samt assisterer direktøren med sekretariatsfunktionen for DAKOFAs bestyrelse. Annette er cand.scient.pol. med speciale i EU’s miljøpolitik og har international fortid bag sig fra ISWA. Annette har desuden en HD i Organisation & Ledelse samt en videregående systemisk proceskonsulentuddannelse.
12:45-13:10
Status for klimaplanen
Kristian Hovgaard Juul-Larsen, Miljøministeriet
Kristian Hovgaard Juul-Larsen
13:10-13:20
Spørgsmål
13:20-13:35
Er vi på vej mod øget genbrug og genanvendelse?
Niels Bukholt, Affalds- og Ressourceindustrien (ARI)
Niels Bukholt
Niels Bukholt
Niels er chefkonsulent i Affalds og Ressource Industrien under DI. Han har senest været chefkonsulent i DTL og gennem en årrække været funktionsleder i Miljøstyrelsen og Energistyrelsen for diverse affaldsområder, konsulent i Miljøministeriets departement, intern advokat i Dong Energy (nu Ørsted) for bl.a. kraftværkerne, herunder de dengang 6 affaldsforbrændingsanlæg og Renescience, konsulent i AffaldDanmark og konsulent i DI. Niels har uddannelser indenfor jura, historie, litteraturvidenskab, filosofi og ledelse.
13:35-13:50
Er vi på vej mod øget genbrug og genanvendelse?
Niels Remtoft, Dansk Affaldsforening
Niels Remtoft
Dansk Affaldsforening
13:50-14:05
Debat mellem ARI og Dansk Affaldsforening
14:05-14:20
PAUSE
14:20-14:35
Er vi klar til at løfte de nye opgaver?
Inga Larsen, Køge Kommune
Inga Larsen
Køge Kommune
14:35-14:50
Er vi klar til at løfte de nye opgaver?
Leise Marud, Stena Recycling A/S
Leise Marud
14:50-15:05
Spørgsmål til de to foregående oplæg
15:05-15:30
Debat og indspark til den fremtidige organisering
15:30-15:30
Tak for i dag

v. DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

16. juni 2021
kl. 12.30 - 15.30

Hvor

Online via. Zoom/Youtube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
Studerende, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.