Seminar: Skal fosfor have prioritet i affaldshierarkiet? Gødningslovgivningen, nye teknologier og et vejledende fosfor-affaldshierarki

Skal fosfor have prioritet i affaldshierarkiet? Gødningslovgivningen, nye teknologier og et vejledende fosfor-affaldshierarki
Nye teknikker til at udvinde fosfor fra affald er under hastig udvikling, og en ny tysk lovgivning, med krav om genanvendelse af fosfor fra større spildevandsrenseanlæg, forventes at speede markedsmodningen af de nye teknologier op. Samtidig er EU’s Gødningsforordning under revision som en del af pakken om cirkulær økonomi. Fremover vil nye gødningstyper, som helt eller delvist er baseret på affald, derfor kunne handles frit som produkter på det indre marked.

Affaldshierarkiet er juridisk bindende indenfor den europæisk affaldslovning, men det drøftes i stigende grad, hvorvidt hierarkiet er operationelt i forhold til at prioritere en højværdi genanvendelse af bionedbrydeligt affald. Samtidig lægger affaldshierarkiet heller ikke vægt på kritiske råstoffer i forhold til øvrige bestanddele i affaldet, selvom EU's Liste over råstoffer af kritisk betydning gør opmærksom på behovet for at prioritere genanvendelsen af visse kritiske råstoffer. Listen omfatter bl.a. rå-fosfat, som ud over at være af kritisk betydning også er det mindst substituerbare af alle de omfattede råstoffer.

Seminaret giver indblik i den udvikling, der er i gang for at fremme genanvendelse af fosforholdigt affald, og du får mulighed for at bringe din viden og dine erfaringer i spil, særligt når vi diskuterer de mulige drivers for øget fosfor-genanvendelse. 

Seminaret afholdes d. 18. december 2018 fra 11.30-15.15 i DAKOFAs lokaler, Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4.sal, 1620 København V.

Program

11:30-12:00
Registrering og sandwich
12:00-12:10
Velkomst og oversigt over væsentlige fosforholdige affaldstyper i Danmark
Morten Carlsbæk, DAKOFA
Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
Morten har mere end 25 års erfaring med affaldshåndtering, R&D og lovgivning fra både private og offentlige ansættelser i Danmark og samarbejder med andre lande. Han er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for energi & klima og for netværk for bio- og slambehandling og har specialistviden inden for biologisk affaldsbehandling. Han har bl.a. arbejdet i det tidligere Forskningscenter for Skov & Landskab, i Solum Gruppen samt i Miljøstyrelsens enhed for Jord og affald, hvor han arbejdede med WEEE, miljøteknologi og -eksport samt organisk affald. Morten er uddannet cand. hort. fra KVL.
12:10-12:30
Den danske affaldshåndteringsplan ”Genanvend mere - forbrænd mindre”

I følge Affaldshåndteringsplanen 2013-2018 forventes det, at der genanvendes 80% af fosfor fra spildevandsslam og andet affald på bilag 1 i Affald-til-jord-bekendtgørelsen. Hvad er status, og hvilke nye initiativer kan evt. indgå i den kommende nationale affaldsplan? Hvad med bioaske, husdyrgødningsaske og den nye fosforregulering for landbruget? 

12:30-12:50
Fosforindvinding af aske fra kommunalt spildevandsslam

I Helsingborg er Ragn-Sells ved at projektere et fuldskalaanlæg til indvinding af fosfor fra slamaske med Ash2@Phos-processen. Hvordan ser mængder og økonomi ud?

Hvad er hovedtræk i teknologien, forventninger til input og kvaliteter af output? 

v/ John Svärd, EasyMining Sweden

12:50-13:10
Et vejledende fosfor-affaldshierarki og oplæg til diskussion
Morten Carlsbæk, DAKOFA
Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
Morten har mere end 25 års erfaring med affaldshåndtering, R&D og lovgivning fra både private og offentlige ansættelser i Danmark og samarbejder med andre lande. Han er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for energi & klima og for netværk for bio- og slambehandling og har specialistviden inden for biologisk affaldsbehandling. Han har bl.a. arbejdet i det tidligere Forskningscenter for Skov & Landskab, i Solum Gruppen samt i Miljøstyrelsens enhed for Jord og affald, hvor han arbejdede med WEEE, miljøteknologi og -eksport samt organisk affald. Morten er uddannet cand. hort. fra KVL.

Præsentation af et vejledende fosfor-affaldshierarki*, som blev udarbejdet i et nordisk fosfornetværk bl.a. med input fra et mindre, dansk projekt. Oplægget leder også op til diskussionen senere på dagen.

*) The hierarchy aim to help prioritising the phosphorus content in wastes such as manures (incl. fish), municipal waste water (sewage sludge), meat and bone meal, other production and industrial wastes and food waste (biowaste). The Nordic group’s suggestion to the phosphorus waste hierarchy as a guidance within waste & resource management: 1) Waste utilised in agriculture. 2) Minimum 80 % of phosphorus in waste ash/waste char recovered, or waste ash/waste char utilised in agriculture, or waste utilised in land-scaping. 3) Minimum 40 % of phosphorus in waste recovered, and/or waste stored for later phosphorus recovery. 4) Waste utilised in construction materials. 5) Landfilling.

13:10-13:30
Kaffepause
13:30-14:20
Progress regarding EU fertilisers regulation and German sewage sludge legislation

Note! The presentations are in English and via Skype.


13.30-13.55  
EU’s Joint Research Centre is working on the inclusion of struvite, biochar and ashes (also from sewage sludge) in a revised fertiliser regulation. What does the revised fertiliser regulations include now according to EU-inter-institutional agreement? Which technologies were used for back-ground data in the STRUBIAS report and what is the expected regulatory outcome of the STRUBIAS report? (See info here)

by Chris Thornton, European Sustainable Phosphorus Platform – ESPP 


13.55-14.10  
How are German waste water treatment plants preparing for increased and different phosphorus recycling according to the new German Sewage Sludge legislation
by Christian Kabbe, Isle Utilities GmbH


14.10-14.20  Questions and answers (Chris Thornton, Christian Kabbe and seminar participants)

14:20-14:50
Diskussion af mulige drivers til øget fosforgenanvendelse

Hvordan fastholdes og øges genanvendelse af fosforholdigt affald i Danmark? Hvad er udfordringerne med niveauerne i fosfor-affaldshierarkiet? Hvilke tiltag kræves for at fremtidssikre genanvendelse af fosfor? Hvilke parametre har betydning for afsætning og markedet?

14:50-15:10
Hovedpointer fra diskussionen fremlægges og kommenteres
15:10-15:15
Afrunding
Morten Carlsbæk, DAKOFA
Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
Morten har mere end 25 års erfaring med affaldshåndtering, R&D og lovgivning fra både private og offentlige ansættelser i Danmark og samarbejder med andre lande. Han er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for energi & klima og for netværk for bio- og slambehandling og har specialistviden inden for biologisk affaldsbehandling. Han har bl.a. arbejdet i det tidligere Forskningscenter for Skov & Landskab, i Solum Gruppen samt i Miljøstyrelsens enhed for Jord og affald, hvor han arbejdede med WEEE, miljøteknologi og -eksport samt organisk affald. Morten er uddannet cand. hort. fra KVL.
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

18. december 2018
kl. 11.30 - 15.15

Hvor

DAKOFAs lokaler
Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl moms
DKK 1.550,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl moms
DKK 2.600,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
4. december 2018

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.