Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Seminar: Ny vejledning i klassificering af farligt affald

Ny vejledning i klassificering af farligt affald

DAKOFA afholder en gentagelse af seminaret "Ny vejledning i klassificering af farligt affald" den 19. september 2017 kl. 9.30 - 13.00 i Økolariet, Dæmningen 11, 7100 Vejle.
Seminaret blev blev afholdt første gang d. 2. juni 2017.

(Gentagelse af seminar 2. juni 2017)

På seminaret introduceres du til, hvordan vejledningen tænkes anvendt og får et godt overblik over indholdet i denne. Formiddagen vil også adressere de udfordringer, der ligger i at selve reglerne for klassificering af farligt affald alene forholder sig til affaldets iboende egenskaber, og ikke den efterfølgende disponering af affaldet.

Oplægsholdere på dagen vil være

  • Niels Bukholt, Miljøstyrelsen
  • Henrik Wejdling, AffaldPlus
  • Lotte Wammen Rahbek, Helsingør Kommune
  • Jette Bjerre Hansen, DAKOFA

 

Link til materiale, som blev nævnt på seminaret

Miljøstyrelsens vejledning i klassificering af farligt affald

Miljøstyrelsens FAQ om farligt affald

Udkast til vejledning fra Kommissionen "Study to evelop a guidance document on the definition and classification of hazardous waste - Bipro, december 2015.

Link til ECHA - database "CL Inventory"

 

 

 

Hvornår

19. september 2017
kl. 09.30 - 13.00

Hvor

Økolariet
Dæmningen 117100 Vejle

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.500,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.500,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlems uddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.