Kursus: Selskabsgørelse af kommunale aktiviteter på affaldsområdet

Selskabsgørelse af kommunale aktiviteter på affaldsområdet
På dette kursus vil du blive klædt på, så du ved, hvad der lægges op til af nye rammer og regler for selskabsgørelse af kommunale/fælleskommunale affaldsaktiviteter samt få et indblik i, hvordan man forbereder og gennemfører en selskabsgørelse.

Der vil i fremtiden gælde helt andre rammer for kommunale/fælleskommunale affaldsaktiviteter, end vi har været vant til. Ikke mindst kravene vedrørende selskabsgørelse af kommunalt/fælleskommunalt ejede anlæg, vil ændre fundamentalt på den nuværende organisering af affaldsområdet.
Ændringerne sker ikke mindst som følge af ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” fra juni 2020, samt "Selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser” af 30. august 2022. Af klimaplanen fremgår det blandt andet, at:”Eksisterende kommunale anlæg til behandling og sortering af genanvendeligt husholdningsaffald kan i en overgangsperiode fortsat ejes af kommuner, men skal selskabsgøres for at sikre økonomisk gennemsigtighed om selskabernes aktiviteter og adskillelse af kommunale myndigheds- og driftsopgaver. Kommunerne vil derudover ikke have mulighed for at investere i nye kommunale genanvendelsesanlæg.”

Derudover fremgår det, at: "Kommunerne vil fortsat kunne eje og drive affaldsforbrændingsanlæg men på lige konkurrencevilkår. De kommunale affaldsforbrændingsanlæg skal derfor udskilles fra kommunerne og selskabsgøres for at sikre gennemsigtighed og armslængde fra kommunerne."

Der kan dog gives dispensation fra forbuddet mod at investere eller reinvestere i kommunale genanvendelsesanlæg for enkelte fraktioner, såfremt det viser sig, at der efter en udbudsrunde og en efterfølgende markedsdialog med potentielle bydere om justeringer af udbudsvilkår og udbudte fraktioner, ikke er private bydere på håndteringen af de enkelte fraktioner. Det kræver efterlevelse af en lang række vilkår. Kun kommunale anlæg, der er etableret eller har foretaget væsentlige, irreversible investeringer i etablering af nye selskaber på tidspunktet for indgåelse af den politiske aftale, vil have mulighed for at fortsætte i en overgangsordning.

Intentionerne i Klimaplanen er med hensyn til genanvendelse fulgt op af ændring af affaldsaktørbekendtgørelsen, miljøbeskyttelsesloven samt Lov om Forsyningstilsynet.

Med hensyn til forbrænding forventes det, at et høringsudkast til et lovforslag sendes i høring i efteråret. Lovprocessen for at fastsætte et krav om selskabsgørelse af bl.a. affaldsindsamling forventes at blive sat i gang i 2023.

Deltag, og bliv klar til at eksekvere kravet om selskabsgørelse af kommunale/fælleskommunale aktiviteter på affaldsområdet.

Kurset afholdes i samarbejde mellem HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB OG DAKOFA.

Kurset gennemføres ved minimum 12 deltagere.

Samarbejdspartnere

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

26. september 2022
kl. 09.30 - 16.00

Hvor

DAKOFA
Vesterbrogade 1491620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer ekskl. moms
DKK 5.000,00
Pris ikke-medlemmer ekskl. moms
DKK 7.000,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
6. juni 2022

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.