Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Kursus: Selskabsgørelse af kommunale aktiviteter på affaldsområdet

Selskabsgørelse af kommunale aktiviteter på affaldsområdet

På dette kursus vil du blive klædt på, så du ved, hvad der lægges op til af nye rammer og regler for selskabsgørelse af kommunale/fælleskommunale aktiviteter samt få et indblik i, hvordan man forbereder og gennemfører en selskabsgørelse af en kommunal/fælleskommunal aktivitet.

Der vil i fremtiden gælde helt andre rammer for kommunale/fælleskommunale aktiviteter, end vi har været vant til. Ikke mindst kravene vedrørende selskabsgørelse af kommunalt/fælleskommunalt ejede anlæg, vil ændre fundamentalt på den nuværende organisering af affaldsområdet. Ændringerne sker ikke mindst som følge af ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” fra juni 2020, hvoraf det blandt andet fremgår, at ”eksisterende kommunale anlæg til behandling og sortering af genanvendeligt husholdningsaffald kan i en overgangsperiode fortsat ejes af kommuner, men skal selskabsgøres for at sikre økonomisk gennemsigtighed om selskabernes aktiviteter og adskillelse af kommunale myndigheds- og driftsopgaver. Kommunerne vil derudover ikke have mulighed for at investere i nye kommunale genanvendelsesanlæg.”

Der kan dog gives dispensation fra forbuddet mod at investere eller reinvestere i kommunale anlæg for enkelte fraktioner, såfremt det viser sig, at der efter en udbudsrunde og en efterfølgende markedsdialog med potentielle bydere om justeringer af udbudsvilkår og udbudte fraktioner, ikke er private bydere på håndteringen af de enkelte fraktioner. Såfremt dette eksekveres, vil det kræve efterlevelse af en lang række vilkår. Af Klimaplanen fremgår det, at det kun er kommunale anlæg, der er etableret eller har foretaget væsentlige, irreversible investeringer i etablering af nye selskaber på tidspunktet for indgåelse af den politiske aftale, der vil have mulighed for at fortsætte i en overgangsordning.

Intentionerne i Klimaplanen vedrørende selskabsgørelse er fulgt op af de seneste høringsudkast til revideret affaldsaktørbekendtgørelse, revideret miljøbeskyttelseslov samt Lov om Forsyningstilsynet.

Deltag, og bliv klar til at eksekvere kravet om selskabsgørelse af kommunale/fælleskommunale aktiviteter på affaldsområdet.

Kurset afholdes i samarbejde mellem HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB OG DAKOFA.

Kurset gennemføres ved minimum 12 deltagere.

Samarbejdspartnere

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

26. september 2022
kl. 09.30 - 16.00

Hvor

DAKOFA
Vesterbrogade 1491620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer ekskl. moms
DKK 5.000,00
Pris ikke-medlemmer ekskl. moms
DKK 7.000,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
6. juni 2022

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.