Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Sammenligner vi rigtigt?

24. august 2023
Sammenligner vi rigtigt?
Mange LCA-vurderinger tager udgangspunkt i de nuværende lineære systemer i stedet for i fremtidens cirkulære modeller. Det giver de lineære løsninger en uretmæssig fordel – bl.a. når man sammenligner genbrugsløsninger med engangsemballager i take-away sektoren.

 I et nyt notat sættes der fokus på nogle af udfordringer, der er forbundet med livscyklusvurderinger (LCA'er), når de anvendes til at sammenligne genbrugsemballager med tilsvarende engangsemballager i take-away-sektoren. Notatet tager udgangspunkt i to nye undersøgelser, der er gennemført for hhv. European Paper Packaging Alliance (EPPA) og McDonald’s og som begge sætter spørgsmålstegn ved, hvor vidt genbrugssystemer er en fordel for miljø og økonomi frem for de nuværende engangsløsninger.

I det nye notat påpeges det først og fremmest, at gennemsigtighed er altafgørende, når man skal sammenligne LCA'erne i forhold til at sikre videnskabeligt valide resultater. Det samme gælder ikke overraskende, men måske i endnu højere grad, for ikke-LCA'er (som f.eks. diskussionspapirer). Der er altså brug for klare og tydelige beskrivelser af scenarier og antagelser, når vi sammenligner. For at underbygge denne pointe præsenterer forfatterne, med udgangspunkt i en akademisk artikel, en række centrale antagelser, der viser, hvordan en analyse af den samme problemstilling kan gribes forskelligt an og dermed føre til modstridende resultater. De dækker helt kort over:

  • Antagelser, der tager udgangspunkt i nuværende/dårligt designede genbrugssystemer, herunder lave returrater samt dårligt designede vaske- og returløsninger frem for mere veldesignede og gennemtænkte løsninger.
  • Manglende optimering af parametre for genbrugsscenarier.
  • Mangelfuld vurdering af fordele og ulemper ved hhv. papir- og plastemballager.
  • Urimelig sammenligning af vandforbrug i hhv. et genbrugs- og genanvendelsesscenarie.

Med notatet ønsker forfatterne således at fremme gennemsigtighed, at udfordre statiske antagelser samt sikre, at det er de rigtige spørgsmål, der bliver stillet, når vi undersøger fremtidens løsninger. Det påpeges samtidig, at mange offentliggjorte LCA'er er blevet (delvist) finansieret af industrien, hvilket kan skabe skævheder i udregninger og fortolkninger. Hvis vi vil videre med den cirkulære omstilling, understreges det endelig, at fokus bør flyttes fra at tage udgangspunkt i det eksisterende til en visionær forestilling om, hvordan nye systemer kan designes, så de performer optimalt.

Notatet er udarbejdet af det britiske konsulenthus Eunomia på vegne af organisationerne Zero Waste Europe og reloop.

Læs mere
Du kan læse mere i notatet ”Unveiling the Complexities: Exploring LCAs of Reusable Packaging in the Take-Away Sector” som du kan hente her på Eunomias hjemmeside

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.