Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Samarbejder i den danske affaldssektor - fra erfaringer til muligheder - hvad må vi?

Samarbejder i den danske affaldssektor - fra erfaringer til muligheder - hvad må vi?
DAKOFA afholder konference d. 30. oktober 2018, kl. 09.00 - 16.00 om "Samarbejder i den danske affaldssektor". Konferencen afholdes i B!NGS’ konferencelokale, Vesterbrogade 149, st., 1620 København V.

Samarbejde på tværs i værdikæderne er én af nøglerne til den cirkulære omstilling. Med regeringens nye CØ-strategi, forventningerne til den snarlige nationale plastikhandlingsplan samt med Danmarks behov for at kunne honorere de reviderede affaldsdirektivers øgede kvantitative og kvalitative genanvendelseskrav, er der en fornyet interesse for nyskabende samarbejdsformer.

Konferencen vil blandt andet se på de nye udbudsreglers muligheder for innovative offentlige udbud. Som led i regeringens ønske om at fremme konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver samt styrke samarbejdet mellem den offentlige og den private sektor, vil vi se nærmere på mulighederne i den eksisterende lovgivning. Hvilke rammer giver udbudsloven for, at de offenlige og private sammen kan udvikle nye og bedre løsninger på området? Derudover vil de juridiske rammer for en række af offentlig-private selskaber og nye samarbejdsmodeller blive præsenteret.

Programmet byder på adskillelige gode eksempler på nye innovative samarbejder, der allerede er afprøvet med succes. 

Udover ny viden og erfaringsudveksling vil der være sat tid af til dialog og debat om erfaringer og fremtidige muligheder og ønsker.  

Kom og deltag og bliv klogere på eksisterende og nye muligheder og lær af andres erfaringer.

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:40
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet

Session 1: Nye udbudsformer skaber nye muligheder

9:40-10:10
De nye udbudsregler
Annelouise Dalgaard Pedersen, HORTEN
Annelouise Dalgaard Pedersen
Annelouise Dalgaard Pedersen
Annelouise Dalgaard Pedersen er specialiseret inden for udbudsret og statsstøtte. Inden for specialet Udbudsret rådgiver Annelouise om alle aspekter af udbudsreglerne og de processer, som knytter sig dertil. Hendes erfaring spænder fra udformning af udbuds- og kontraktgrundlag, gennemførelse af udbudsprocesser til håndtering af klager (førelse af sager ved Klagenævnet for Udbud) og kontraktstyring. Annelouise har omfattende erfaring med udbud af komplekse bygge- og anlægsarbejder, som kræver særlige overvejelser – i både udbuds- og udførelsesfasen. Inden for specialet Statsstøtte rådgiver Annelouise kommuner, forsyningsvirksomheder samt offentlige og private virksomheder om alle aspekter af statsstøttereglerne.
10:10-10:35
Behov for udbudsløsninger med reel vægt på og valg af kundetilfredshed og kvalitet

Ændrede evalueringskriterier, servicepartnerskaber og andre løsninger.

10:35-10:55
Kaffepause
10:55-11:20
Udbud med dialog om et innovativt sorteringsanlæg på Sjælland til husholdningsplast
Anne Dorthe Josiassen, CLEAN
Anne Dorthe Josiassen
11:20-11:45
Markedsdialog som input til muligt OPI udbud med innovationspulje
Jens Hjul-Nielsen, BOFA
Jens Hjul-Nielsen
11:45-12:15
Oversigt over selskaber, fonde og andre mulige samarbejdsformer på affaldsområdet
Nicolai Als, Bech-Bruun
Nicolai Als
12:15-13:15
Frokost

Session 2: Offentlige-private samarbejder i den cirkulære økonomi

13:15-13:40
Et nyt fondsbaseret samarbejde mellem AVV og Gamle Mursten
Claus Juul Nielsen, Gamle Mursten ApS
Claus Juul Nielsen
13:40-14:05
ByK med TRUST - strategiske partnerskaber som løftestang for genbrug af byggematerialer
Kim Thinggaard, Enemærke & Petersen
Kim Thinggaard
Enemærke & Petersen

En 4-årig rammeaftale for renovering og nybyggeri til børn og unge i Københavns Kommune.

14:05-14:30
Hvad lærte vi af kasserede og mulige modeller for OP A/S til affaldshåndtering
14:30-14:50
Kaffepause

Session 3: Reflektioner over broer over gamle grøfter og nye veje

14:50-15:10
Gode modeller for offentlig-privat samarbejde med private virksomheders øjne
Niels Bukholt, Affalds- og Ressourceindustrien (ARI)
Niels Bukholt
Niels Bukholt
Niels er chefkonsulent i Affalds og Ressource Industrien under DI. Han har senest været chefkonsulent i DTL og gennem en årrække været funktionsleder i Miljøstyrelsen og Energistyrelsen for diverse affaldsområder, konsulent i Miljøministeriets departement, intern advokat i Dong Energy (nu Ørsted) for bl.a. kraftværkerne, herunder de dengang 6 affaldsforbrændingsanlæg og Renescience, konsulent i AffaldDanmark og konsulent i DI. Niels har uddannelser indenfor jura, historie, litteraturvidenskab, filosofi og ledelse.

Gældende muligheder kan udnyttes - evt. mindre justeringer af lovgivningen som hjælp

15:10-15:30
Model Grøn Kickstart – kommunerne som fødselshjælper i overgangen til en markedsbaseret cirkulær økonomi
15:30-15:55
Paneldebat om nye veje
Niels Bukholt, Affalds- og Ressourceindustrien (ARI)
Niels Bukholt
Niels Bukholt
Niels er chefkonsulent i Affalds og Ressource Industrien under DI. Han har senest været chefkonsulent i DTL og gennem en årrække været funktionsleder i Miljøstyrelsen og Energistyrelsen for diverse affaldsområder, konsulent i Miljøministeriets departement, intern advokat i Dong Energy (nu Ørsted) for bl.a. kraftværkerne, herunder de dengang 6 affaldsforbrændingsanlæg og Renescience, konsulent i AffaldDanmark og konsulent i DI. Niels har uddannelser indenfor jura, historie, litteraturvidenskab, filosofi og ledelse.
Claus Juul Nielsen, Gamle Mursten ApS
Claus Juul Nielsen
15:55-16:00
Afslutning

Hvornår

30. oktober 2018
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGs konferencesal
Vesterbrogade 1491620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.150,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.150,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlemsuddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
16. oktober 2018

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.