Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Samarbejde er (stadig) vejen frem for bygge- og anlægsaffaldet

22. september 2021
Samarbejde er (stadig) vejen frem for bygge- og anlægsaffaldet
På det netop afholdte møde i DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald var et af hovedtemaerne implementering af de nye regler for anmeldelse og håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Efter oplæg fra flere af værdikædens aktører og den efterfølgende debat blev det på mødet blandt andet konstateret, at:

  • Der ses en generel stigning i antallet af anmeldelser til kommunerne af bygge- og anlægsaffald. – Stigningen vurderes at skyldes den generelt øgede aktivitet i byggeriet.
  • Det vurderes stadig, at under 10 % af bygge- og anlægsaffaldet anmeldes til kommunen.
  • Der er en stigning i andelen af anmeldt bygge- og anlægsaffald, som ledsages af en fornuftig kortlægningsrapport.
  • Samarbejde og dialog på tværs af værdikæden vurderes at være vejen frem.  

 

Netværket vurderes at kunne spille en rolle i implementeringen, både ved at kortlægge og sætte fokus på konkrete pligter og opgaver for de enkelte led i kæden. Samtidig var det et bredt ønske fra netværkets medlemmer, at der i netværket fremover bruges tid på også at kortlægge barrierer i de enkelte led.

Samtidig var det et ønske fra netværket, at der fremover fokuseres på, hvordan netværket kan hjælpe til at opnå det kommende mål om 70 % genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet.

På det kommende styregruppemøde i netværket vil det blive drøftet, hvordan netværkets ønsker kan udmøntes i kommende møder.

 

Du kan se præsentationer fra mødet her

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.