Hybrid-seminar: Særskilt indsamling af tekstilaffald - erfaringer og gode råd

Særskilt indsamling af tekstilaffald - erfaringer og gode råd
På dette hybrid-seminar sætter vi fokus på affaldsbekendtgørelsens krav til kommunerne om etablering af henteordninger for særskilt indsamlet tekstilaffald fra husholdningerne.

Fristen blev endeligt besluttet i klimaaftalen af 30. august 2022. Indsamlingskravet vil, ifølge aftalen, bidrage til, at Danmark vil få mulighed for at gå forrest i den grønne omstilling ved at skabe en stabil forsyningsmængde af tekstilaffald af god og ensartet kvalitet.

På denne baggrund blev aftalepartierne enige om, at:

  • fristen for kommunernes husstandsnære og særskilte indsamling af tekstilaffald fastsættes/fastholdes til den 1. juli 2023.
  • der tages hensyn til kommunernes fleksibilitet i planlægningen af indsamling af tekstilaffald, så kommunerne kan vælge den indsamlingsmodel, der passer bedst og mest effektivt i kommunens eksisterende affaldsordninger.
  • kommunerne vil have haft et år til udrulning af den nye henteordning for tekstilaffald, da Miljøstyrelsen offentliggjorde en revideret vejledning om sortering og indsamling af bl.a. tekstilaffald den 1. juli 2022, samt at der i affaldsbekendtgørelsen er fastsat sorteringskriterier for tekstilaffald.
  • der vil blive gennemført en national informationskampagne, rettet til borgerne, om korrekt sortering af tekstilaffald, som blandt andet skal sikre, at tekstiler, der kan genbruges, fortsat går til de frivillige velgørende organisationer.

Seminaret afholdes med henblik på at hjælpe kommunerne med etablering af ordningerne samt give et indblik i muligheder for afsætning af tekstilaffald. Der vil derfor blive lagt vægt på erfaringsudveksling mellem kommunerne, erfaringsopsamling fra Miljøstyrelsens tekstilpartnerskab samt gode råd fra udvalgte aktører, der i dag modtager tekstilaffald. Aftagerne vil således få mulighed for at præsentere deres løsninger samt give gode råd til kommunerne med henblik på at få en så høj kvalitet som muligt i fraktionen.

Endelig præsenteres Miljøstyrelsens kommunikationsmateriale, der er udarbejdet med det formål at hjælpe kommunerne, når ordningerne skal kommunikeres til borgerne.

Program

12:00-12:30
Sandwich og networking
12:30-12:45
Velkomst og introduktion

v/ Annette Braunstein og Mette Skovgaard, DAKOFA

12:45-13:30
Status for kommunernes indsamling, erfaringer fra tekstilpartnerskabet samt Miljøstyrelsens kommunikationsmateriale til kommuner og borgere

v/Bjarke Slater Christensen og Betina Lindberg Laursen, Miljøstyrelsen

13:30-13:55
Erfaringer fra husstandsindsamling af tekstilaffald i Solrød Kommune

v/Camilla Jonassen, Solrød Kommune 

13:55-14:15
Pause
14:15-14:40
Erfaringer fra forsøg og kommende ordning i Frederiksberg Kommune

v/Anita Aagaard Kristensen og Magnus Skøt, Frederiksberg Kommune

14:40-15:30
Markedspladsen for aktører, der aftager tekstilaffald indsamlet i henteordninger

I denne session præsenterer udvalgte aktører kort deres løsninger og giver deres gode råd:

v/Massimo Forti, Ragn-Sells

v/Rikke Bech, NewRetex 

v/Kaj Phil, Humana UFF

v/Steen Trasborg, Trasborg

15:30-15:30
Afslutning
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

21. marts 2023
kl. 12.00 - 15.30

Hvor

DAKOFA
Vesterbrogade 149. 4. sal., bygning 81620 København V.

Deltagergebyr

Fysisk pris medlemmer ekskl. moms
DKK 600,00
Online pris medlemmer ekskl. moms
DKK 600,00
Fysisk pris ikke-medlemmer ekskl. moms
DKK 2.575,00
Online pris ikke-medlemmer ekskl. moms
DKK 2.575,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
13. marts 2023

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.