Online-seminar: Revisionen af emballage- og emballageaffaldsdirektivet – de første reaktioner på forslaget

Revisionen af emballage- og emballageaffaldsdirektivet – de første reaktioner på forslaget
EU-Kommissionen har den 30. november 2022 offentliggjort et forslag til forordning om emballage- og emballageaffald. Forslaget sigter mod at minimere de negative miljøpåvirkninger, samtidig med at det indre marked styrkes.

Den foreslåede revision af EU-lovgivningen om emballage og emballageaffald har tre hovedmål:

  • at forhindre produktion af emballageaffald: reducere mængden, begrænse unødvendig emballage og fremme løsninger til genbrugsemballage og genopfyldelig emballage.
  • at fremme genanvendelse af høj kvalitet ("lukket kredsløb"): gøre al emballage på markedet i EU genanvendelig på en økonomisk bæredygtig måde senest i 2030. 
  • at mindske behovet for primære naturressourcer og skabe et velfungerende marked for sekundære råstoffer ved at øge brugen af genanvendt plast i emballage gennem obligatoriske mål.

Udover at øge brugen af genanvendte materialer i emballage skal direktivet også sikre høje standarder for genanvendelse af emballageaffald. Forslaget byder også på definitioner på forskellige former for emballage, for markedsføring af emballage og på cirkulære termer.

Der lægges blandt andet op til, at indholdet af genanvendt plast fra 1.1. 2030 minimum skal være:

  • 30 % for kontaktfølsom plastemballage af PET
  • 10 % for kontaktfølsom plastemballage af andre plastmaterialer end PET (undtaget drikkevareflasker i plast til engangsbrug)
  • 30% for drikkevareflasker i plast til engangsbrug
  • 35 % for al anden plastemballage.

Desuden indeholder forslaget mål for genbrug og etablering af pant- og retursystemer, samt mål for reduktion af emballageaffald per indbygger. 

Se Forslag til ny forordning om emballage og emballageaffald.

På seminaret præsenteres udkastet til forordning og derefter vil det blive debatteret med danske aktører, som også giver deres de første reaktioner. 

Program

12:30-15:30

12:30-12:45
DAKOFA introduktion

Mette Skovgaard og Annette Braunstein

12:45-13:30
Europa-Kommissionens forslag til revision af emballageforordning

Louise Bünemann, DI

13:30-13:40
Baggrunden for forslaget og de forventede konsekvenser heraf

DAKOFA

13:40-14:00
Hvad er status i Danmark med forebyggelse, genbrug og genanvendelse?

DAKOFA

14:00-14:20
Kaffepause
14:20-14:35
Reaktioner fra Dansk Industri

Louise Bünemann, DI

14:35-14:50
Reaktioner fra Plastic Change

Malene Høj Mortensen, Plastic Change

14:50-15:05
Reaktioner fra Dansk Retursystem

Hanne Svenningsen, Dansk Retursystem

15:05-15:30
Opsamling og afslutning
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

13. december 2022
kl. 12.30 - 15.30

Hvor

Online via ZOOM og Youtube

Deltagergebyr

ONLINE Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.900,00
ONLINE Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.500,00
Online Pris studerende
DKK 500,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.