Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Problematiske adgangsveje og manglende plads til indsamlingsmateriel – hvad gør man?

Problematiske adgangsveje og manglende plads til indsamlingsmateriel – hvad gør man?
Få overblik over de gængse udfordringer med problematiske adgangsveje samt manglende plads til de 10 fraktioner - og bliv klogere på mulige løsninger.

Som følge af ”Klimaaftale for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” står hele landet som bekendt over for en udrulning af nye indsamlingsordninger til alle husstande. For langt de fleste husstande vil det dreje sig om et supplement til eller udskiftning af det nuværende indsamlingsmateriel, hvor udfordringen kan være at finde plads i forhaver, indkørsler og baggårde.

Der er imidlertid et anseligt antal husstande, hvor adgangsvejene er besværliggjort af belægninger, niveauforskelle, trange passager eller manglende plads til det nødvendige antal spande og containere. Disse husstande er typisk omfattet af de eksisterende kontrakter med vognmænd, og eventuel merbetaling for særlige beholdere, hjælpemidler eller ekstra tid kan være reguleret på forskellig vis med henblik på at kompensere for arbejdsmiljømæssige gener i forbindelse med adgang til beholderne.

Desuden er man flere steder i færd med at rykke indsamlingsmateriellet ud på offentlig vej i form af nedgravede beholdere m.v. i hensynet til, at der ikke er plads i de enkelte baggårde og/eller forhaver til flere spande.

Med de nye krav om indsamling af flere affaldstyper vil problematikken vedrørende adgangsforhold blive yderligere skærpet, og i de kommende udbud og kontrakter må det forventes, at flere adresser skal have en særlig betjening og/eller særlige ordninger.

På dette webinar vil vi forsøge at få et overblik over arbejdsmiljøreglerne og de gængse udfordringer med problematiske adgangsveje. Desuden skal vi høre nogle eksempler fra den virkelige verden om, hvordan man vil løse problemerne på såvel dette som manglende plads til opstilling af materiel.

Webinaret vil således være yderst relevant for både udbydende kommuner/affaldsselskaber og udførende vognmænd af såvel privat som kommunal herkomst.

Program

12:30-12:40
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
Anders Gideon, Sweco
Anders Gideon
Anders Gideon
Anders er specialist i kommunal affaldshåndtering og -planlægning og er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for kommunale anliggender. Han er også DAKOFAs ekspert i plast og øvrige emballager, herunder håndtering, behandling og afsætning. Anders har tidligere været ansat i bl.a. Tårnby Kommune som affaldsplanlægger og er uddannet biolog fra Københavns Universitet.
12:40-13:00
Hvad siger reglerne om problematiske adgangsveje - og hvordan løser vi problemerne, når verden ikke passer ind i reglerne?
Stefan Thirup-Bielefeldt, Urbaser A/S
Stefan Thirup-Bielefeldt
Urbaser A/S

Arbejdsmiljøreglerne for affaldsindsamling kan være komplicerede, men hvad siger de egentlig, og hvordan løses problemerne, når verden ikke passer ind i reglerne? 

13:00-13:10
Spørgsmål til Stefan Thirup-Bielefeldt, Urbaser A/S
13:10-13:30
Hvordan løser vi udfordringerne med problematiske adgangsveje i Vestforbrændings opland?
Anette Sejersen, Vestforbrænding
Anette Sejersen
13:30-13:40
Spørgsmål til Annette Sejersen, Vestforbrænding
13:40-13:55
PAUSE
13:55-14:25
Pladsmæssige udfordringer ved indsamling af de 10 fraktioner
Hanne Johnsen, Dansk Affaldsforening
Hanne Johnsen

NIRAS har i 2019 udarbejdet Miljøprojekt 2116 med titlen: ”Analyse af nedgravede løsninger og affaldssug – middelalderbyer, tætte bykerner og nybyggerier” for Miljøstyrelsen. Ud over at høre om konklusionerne af dette arbejde, skal vi også høre om det verserende projekt mellem NIRAS og Ålborg Kommune vedrørende konflikter mellem affaldsindsamling og færdselslovgivningen.

14:25-14:35
Spørgsmål til Hanne Johnsen, NIRAS
14:35-14:55
Hvordan løser vi udfordringerne med manglende plads?
Jens Borregaard, Affaldsindsamling og sortering, Københavns Kommune
Jens Borregaard
Casper Marott, Københavns Kommune
Casper Marott
14:55-15:05
Spørgsmål til Københavns Kommune
15:05-15:25
Debat + deltagernes gode erfaringer og tips
15:25-15:30
Afrunding og tak for i dag

v. DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

01. september 2021
kl. 12.30 - 15.30

Hvor

Online via ZOOM/Youtube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
Studerende, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
27. august 2021

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.