Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Online-konference: Plasthåndteringen i Danmark

Plasthåndteringen i Danmark
Konferencen vil stille skarpt på den politiske aftale ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” indgået den 16. juni 2020 i forhold til dens visioner, målsætninger og tiltag for fremtidens håndtering af plast i Danmark. Vi vil se på fakta og handlemulighederne bag den overordnede vision om, at der i 2030 skal forbrændes 80% mindre, dansk plast.

Af det netop udsendte høringsudkast til revideret affaldsbekendtgørelse fremgår, at kommunerne senest 1. januar 2022 som minimum skal stille krav om 60% reel genanvendelse af det indsamlede plastaffald, når affaldet udbydes til behandling. I den forbindelse vil vi se på fremtidens behandlingsmuligheder og de reelle genanvendelsesrater.

En lang række konkrete initiativer kan hjælpe med at nå de ambitiøse mål, og på konferencen skal vi blandt andet høre om et kommende plastsorteringsanlæg på dansk grund, om mulighederne i kemisk genanvendelse, om kommunale initiativer for at bruge og håndtere plast smartere og om, hvordan vi kan erstatte engangsplast og øvrig plast med andre materialer og produkter.

Derudover indføres sorteringskrav gældende fra 1. juli 2021, hvor kommunerne skal indsamle følgende fraktioner: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, samt drikke- og fødevarekartonner, restaffald og farligt affald samt tekstiler fra 2022. Der vil være visse muligheder for at kombinere plast med andre fraktioner. Konferencen vil derfor se nærmere på disse muligheder og efterfølgende sorteringsmuligheder og kvaliteter.

Indledningsvis vil konferencen byde på en præsentation af EU-kommissionens kommende tiltag på plastområdet og hvilken betydning det kan forventes at have for den danske plasthåndtering.

Deltag på konferencen og bliv klædt på til fremtidens håndtering af plast.

OBS: Som følge af corona-forholdsregler og af respekt for de arbejdspladser, hvor medarbejderne er hjemsendt, afholdes konferencen udelukkende online via Zoom/YouTube. Link til arrangementet vil blive sendt ud 1-3 hverdage inden konferencen. Hvis du har behov for YouTube linket, så skriv det i bemærkningsfeltet på tilmeldingen.

Program

9:30-9:45
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet

Session 1: EU-status og de kommende krav

9:45-10:10
EU og den danske plast
Joe Papineschi, Eunomia, UK
Joe Papineschi
Joe Papineschi
Eunomia, UK
Joe Papineschi has been Director of circular economy policy, strategy and operations consultancy Eunomia Research & Consulting since 2002. Eunomia has been at the forefront of supporting the EU’s drive towards a more circular economy in both policy development and implementation, including the key projects on recycling targets, measurement of recycling, extended producer responsibility, marine plastics pollution and microplastics.

Joe has spent over 25 years applying the resource management hierarchy to global challenges such as climate change, plastic pollution and sustainable communities through working at local, national and international level. He has an in depth knowledge of waste management and resource efficiency policy, coupled with many years of practical work with cities, municipalities, businesses and social enterprises to implement policies on the ground and drive materials away from disposal and into reuse and recycling.

He is Eunomia’s senior specialist in municipal waste management, cross-sectoral partnership working, green procurement, waste management logistics and recycling technology, with wide-ranging knowledge and experience, from vehicle design to EPR to global secondary materials markets.

EU stiller med CØ-planen krav om genanvendt plast i nye produkter og med en kommende særlig afgift på plast skarpt på den europæiske plasthåndtering. Britiske Eunomia har udført en stor del af det tekniske baggrundsmateriale for EU-Kommissionen med henblik på at sikre den bedst mulige implementering af den kommende regulering. Men hvad kommer alt det til at betyde for danske forhold i den nærmeste fremtid?
Præsentationen vil være på engelsk.

10:10-10:20
Spørgsmål fra deltagerne
10:20-10:45
Nye rammer for den danske plasthåndtering

Hvad siger klimaplanen om den danske plasthåndtering? Ifølge den politiske aftale skal Danmark reducere forbrændingen af plast med 80%. Samtidig skal kommunerne stille krav til den faktiske genanvendelse. Den kommende nationale affaldsplan forventes at indeholde initiativer, der skal hjælpe med at nå det ambitiøse mål.

10:45-10:55
Spørgsmål fra deltagerne
10:55-11:15
Kaffepause

Session 2: Hvordan kan ny viden hjælpe os med at nå vores mål?

11:15-11:40
Ny viden fra Det Nationale Plastikcenter

Plastikcenteret vil blandt andet fortælle om deres kortlægning af marked og teknologier for plastgenanvendelse, analyser af hele plastværdikæden og de fundne barrierer for at øge den danske genanvendelse af plast.

11:40-11:50
Spørgsmål fra deltagerne
11:50-12:15
Sorterings- og indsamlingskriterier

Det netop udsendte høringsudkast til revideret affaldsbekendtgørelse indeholder blandt andet et sæt sorterings- og indsamlingskriterier for plastaffald. Hvad forventes de at betyde for håndtering og genanvendelse af det danske plastaffald?

12:15-12:30
Spørgsmål fra deltagerne
12:30-13:15
Frokost

Session 3: Konkrete danske initiativer

13:15-13:35
Case: Hvordan kan kommunerne arbejde med plast – som andet end affald
Hanne Tokkesdal Jensen, AffaldVarme Århus
Hanne Tokkesdal Jensen

Aarhus Kommune har som en af de første udarbejdet en kommunal plaststrategi. Målet med strategien er ikke at udfase plast, men at bruge plast på en smartere måde.

13:35-13:55
Case: Fremtidens danske behandlingsmuligheder
Morten Strandlod, Solum Roskilde A/S
Morten Strandlod

Hvad er planerne for det første danske anlæg til sortering og bearbejdning udelukkende af husholdningsplast? Hvordan opfylder vi ambitionen om 60% genanvendelse?

13:55-14:20
Hvor skal vi ikke længere bruge plast, og hvordan kan vi fremme genbrug?
Louise Lerche-Gredal, Plastic Change
Louise Lerche-Gredal

Engangsplastdirektivet lister en række produkter, hvor der ikke længere kan anvendes plast. Hvad skal der bruges i stedet, og hvordan fremmer direktivet og andre initiativer genbrug?

14:20-14:35
Spørgsmål fra deltagerne
14:35-15:00
Kaffepause
15:00-15:20
Case: Hvad gør vi med det svære, når vi ikke må brænde det?
Christian Lach, BASF A/S
Christian Lach
BASF A/S

Dele af det danske plastaffald er svært genanvendeligt i det nuværende system, men samtidig kan det ifølge den nye politiske aftale ikke forbrændes. BASF er i samarbejde med blandt andet danske Quantafuel tæt på at være i drift med en mulig løsning.
Præsentationen vil være på engelsk.

15:20-15:30
Spørgsmål fra deltagerne
15:30-15:50
Debat
15:50-16:00
Afrunding og tak for i dag
DAKOFA
DAKOFA
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

08. oktober 2020
kl. 09.30 - 16.00

Hvor

B!NGS og online via ZOOM/Youtube
Vesterbrogade 149st1620 København V

Deltagergebyr

Online: Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.350,00
Online: Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.450,00
Online: Pris studerende, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.