Konference: Plast: Hvordan får vi mere forebyggelse og genanvendelse?

Plast: Hvordan får vi mere forebyggelse og genanvendelse?
Med denne konference ønsker vi at sætte fokus på, hvor langt de allerede søsatte initiativer er kommet, hvad der er opbygget af viden, og hvor langt vi er med de nationale samarbejder på plastområdet. Derudover vil vi debattere, hvad der kunne ønskes af kommende vidensprojekter og samarbejder, når det gælder en cirkulær omstilling af plastforbrug. Endelig er der for nyligt etableret et plastnetværk i DAKOFA-regi, hvilket ligeledes vil være på programmet.

OBS! Grundet coronaforanstaltninger afholdes konferencen som et hybridseminar. Da alle fysiske pladser p.t. er optaget, vil det kun være muligt at tilmelde sig onlineversionen, som gennemføres i ZOOM.

Den tidligere regering udarbejdede i 2018 den første handlingsplan for plast i Danmark ”Plastik uden spild”, der formulerede i alt 27 initiativer. Initiativ 1 var etableringen af ”Det nationale plastikcenter”, der siden har været projektleder på en hel del af de øvrige videns- og partnerskabsinitiativer i handlingsplanen.

Den 16. juni 2020 indgik et flertal af Folketingets partier den politiske aftale om en ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, der også indeholder en lang række visioner, målsætninger og tiltag i relation til fremtidens håndtering af plast i Danmark.

Aftalen varslede kravet, der nu gælder i den nye affaldsbekendtgørelse om, at kommunerne senest 1. januar 2022 som minimum skal sikre 60 % reel genanvendelse af det indsamlede plastaffald. Derudover opstiller aftalen et mål om, at mængden af plast i forbrændingsovnene reduceres med 80 % i 2030. Konferencen vil give et bud på, hvor meget plast der er i forbrændingssiloen samt, hvor det kommer fra.

Et led i denne reduktion er et sorteringskrav gældende fra 1. juli 2021, hvor kommunerne skal indsamle mindst 10 fraktioner, hvoraf plast er en af disse. En del kommuner søgte dispensation til ovenstående krav, men for plast er over halvdelen af kommunerne nu i gang med husstandsindsamlingen.

På denne konference vil vi samle op på den viden, der til dags dato er genereret, samt høste de erfaringer, der allerede nu er gjort i de etablerede sektorsamarbejder for detailhandlen, byggeri, hotel og restauration samt landbrug. Desuden skal vi høre konkrete cases fra udvalgte sektorsamarbejder. Derudover vil vi se nærmere på den igangværende forskningsmission, der blandt andet skal udarbejde et roadmap for det fremtidige arbejde med plastaffald.

Endelig vil konferencen tage hul på debatten omkring forebyggelse af plastaffald, herunder kravet om at halvere mængden af plastemballageaffald fra take away emballage. Konferencen vil dog også se bredere på forebyggelse af plastaffald.

Der vil desuden være mulighed for at debattere, hvilke projekter vi skal tage med videre fra den nuværende handlingsplan for plast og ind i den næste.

Endelig skal vi høre et bud på, hvorvidt vores håndtering af plastaffaldet har globale konsekvenser, og om vægtningen i affaldshierarkiet i så fald bør vendes på hovedet.

Deltag på konferencen og vær med til at debattere de næste skridt for udviklingen af en cirkulær håndtering af plast i Danmark - samt til at tage de første skridt i det nye DAKOFA-netværk om plastaffald.

Program

9:30-9:45
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, Dakofa
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
9:45-10:05
Hvor meget plast er der i forbrændingssiloen, og hvor kommer det fra?
Jesper Skovby Jørgensen, Københavns Kommune
Jesper Skovby Jørgensen

For at kunne reducere mængden af plast i forbrændingssiloen med 80% kan det være praktisk at vide, hvor meget der er, og hvor det kommer fra. Miljøstyrelsen giver et indblik i deres viden på området. 

10:05-10:40
Status for projekter under Det Nationale Plastikcenter

Det Nationale Plastikcenter er i fuld gang med rapporter, kortlægning og konkrete samarbejder. Centeret giver et overblik over arbejdet. 

10:40-10:50
Spørgsmål til Miljøstyrelsen
10:50-11:10
Pause
11:10-11:30
Detail Emballage – opdatering om sektorsamarbejdet
Andreas Hastrup Clemmensen, Dansk Erhverv
Andreas Hastrup Clemmensen

Formålet med dette sektorsamarbejde er at realisere potentialer for mere genbrug og genanvendelse af plastikemballager fra detailsektoren bredt set, igennem aktiv deltagelse og samarbejde i værdikæden. Dansk Erhverv giver et overblik over sektorsamarbejdets arbejde. 

11:30-11:40
Case – Holy Grail 2.0
Malene Møhl, Københavns Kommune
Malene Møhl

Københavns Kommune er en af partnerne i et nyt samarbejdsprojekt, der giver nye muligheder for sporbarhed og sortering af plastemballager. 

11:40-11:50
Spørgsmål og diskussion
11:50-12:50
Frokost
12:50-13:10
Restauranter og take-away – opdatering fra sektorsamarbejdet
Mikal Holt Jensen, Horesta
Mikal Holt Jensen
Horesta

Reduktionsmålet for hotel- og restaurationssektoren om 50 procent reduktion af visse engangsplastikemballager til takeaway i 2026, skal blandt andet opnås gennem udbredelse af eksisterende og nye genbrugsløsninger. HORESTA giver et overblik over sektorsamarbejdets arbejde. 

13:10-13:20
Case – Test af genbrugelige take-away emballagesystemer
Ronny Saul, Jespers Torvekøkken
Ronny Saul
Jespers Torvekøkken
13:20-13:30
Spørgsmål
13:30-13:50
Byggeri - opdatering fra sektorsamarbejdet
Simon Stig-Gylling, ARI
Simon Stig-Gylling
ARI

Som det er i dag, indsamles og genanvendes cirka en femtedel af plasten i byggesektoren, men der er potentiale for mere.

Sektorsamarbejdet for plast i byggeriet skal arbejde med konkrete løsninger på tværs af værdikæden. Der gives et overblik over sektorsamarbejdets arbejde. 

13:50-14:00
Case – samarbejde om byggeriets plast
Tom Ellegaard, Kredsløb A/S
Tom Ellegaard
14:00-14:10
Spørgsmål
14:10-14:30
Pause
14:30-14:50
Sektorsamarbejdet for landbrugsplast
Birgitte Kjær, Landbrug & Fødevarer
Birgitte Kjær

Med regeringens "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" er der sat et ambitiøst mål for landbrugsområdet om, at 50% af al plastik skal udsorteres til genanvendelse i 2025 og 80% i 2030. I dag indsamles og genanvendes cirka en fjerdedel af plasten.

14:50-15:10
Fremtidens plastsamarbejde(r)? - Roadmap for cirkulær plast
Sune Dowler Nygaard, Teknologisk Institut
Sune Dowler Nygaard

Et bredt samarbejde støttet af Innovationsfonden skal forsøge at lægge et roadmap for trædestenene for den cirkulære plastøkonomi. Teknologisk Institut giver et overblik over arbejdet. 

15:10-15:20
Oplæg til debat
Charlotte Bjørn Hansen, Ingeniører uden Grænser
Charlotte Bjørn Hansen
Ingeniører uden Grænser

”Vægtningen i affaldshierarkiet for plast skal vendes: Vores prioritering har globale konsekvenser” lyder det i konferencens oplæg til debat. 

15:20-15:50
Spørgsmål og debat om plast-projekter, der skal arbejdes videre med

Hvilke projekter fra den igangværende plastikhandlingsplan er så vigtige, og måske ikke helt færdige, at vi vil arbejde videre med dem i den kommende handlingsplan? Og hvilke skal vi blot lære af? 

15:50-16:00
Opsamling og afrunding

v/ DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

13. december 2021
kl. 09.30 - 16.00

Hvor

DAKOFAs lokaler
Vesterbrogade 149, bygning 8, 4.sal1620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer ONLINE, ekskl. moms
DKK 3.450,00
Pris ikke-medlemmer ONLINE, ekskl. moms
DKK 5.450,00
Studerende, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.