Konference: Genanvendelse af organisk dagrenovation - indsamling, sortering, kvalitet og køretøjer

Genanvendelse af organisk dagrenovation - indsamling, sortering, kvalitet og køretøjer
DAKOFA afholder konference d. 9. maj 2017, kl. 09.00 - 16.00 om organisk affald. Konferencen afholdes i B!NGS konferencelokale, Vesterbrogade 149, 1620 København V.

Det rykker med genanvendelse af organisk dagrenovation i Danmark. Mange kommuner har indført kildesortering af madaffald i fuldskala - eller er ved at planlægge, hvordan og hvornår det skal ske. Konferencens formål er at høste af de erfaringer, som de mange kommuner allerede har gjort sig.

Konferencen vil blandt andet se på erfaringer med kommunikations- og indsamlingsvalg, herunder valg af poser og ordninger etc. Udover danske erfaringer vil også udenlandske erfaringer med kildesortering blive præsenteret og særligt indsamling fra etageejendomme vil være i fokus. Endelig vil konferencen præsentere de seneste erfaringer og viden om opgradering af biogas til tunge køretøjer. Sidst, men ikke mindst, vil der blive fokuseret på kvalitet og markeder for de organiske ressourcer i form af gødning til jordbrug. I forlængelse heraf vil et panel, bestående af aktører på markedet, diskutere potentialer, markeder og muligheder i værdikæden.

Kom og deltag i konferencen og bliv helt opdateret på de seneste erfaringer og deltag sammen med panelet i debatten, så vi kan komme videre ved fælles hjælp.

Programmet kan downloades til højre på siden.

Hvornår

09. maj 2017
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

BINGs konferencelokale
Vesterbrogade 1491620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.065,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 4.995,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlems uddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
25. april 2017

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.