Hybrid-seminar: Øget sortering af husholdningslignende erhvervsaffald - er vi klar til 31. december 2022 og hvordan føres der tilsyn?

Øget sortering af husholdningslignende erhvervsaffald - er vi klar til 31. december 2022 og hvordan føres der tilsyn?
På dette seminar vil vi se nærmere på reglerne, vejledningerne, på udmøntningen i udvalgte kommuner, på virksomhedernes muligheder samt de private indsamleres tilbud til de affaldsproducerende virksomheder. Endelig vil vi, i lyse af den nye politiske aftale om affaldstilsynet, se på kommunernes mulighed og fremtidige tilsynsopgave med udsortering af husholdningslignende erhvervsaffald.

Med det formål at øge genanvendelsen af husholdningslignende erhvervsaffald skal affaldsproducerende virksomheder senest den 31. december 2022 sortere deres husholdningslignende affald i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens bilag 6, der indeholder sorteringskriterier og piktogrammer for de ti affaldsfraktioner. Fraktionerne er som bekendt: Mad, papir, pap, glas, metal, plast, mad-/drikkekartoner, farligt affald, tekstil og restaffald.

Miljøstyrelsen har i forbindelse med den nye affaldsbekendtgørelse udarbejdet en sorterings- og indsamlingsvejledning. Sorteringsvejledningen har til formål at skabe klare og forståelige retningslinjer for, hvordan sorteringskriterier for husholdningsaffald fra borgere og husholdningslignende affald fra erhverv (industri og servicesektor) samt offentlige institutioner skal udformes således, at de stemmer overens med affaldsbekendtgørelsens bilag 6. Vejledningen for indsamlingskriterier rette sig primært til kommuner og affaldsselskaber, men det fremgår af vejledningen, at denne kan anvendes som inspiration af erhvervsvirksomheder, der skal planlægge håndtering af virksomhedens husholdningslignende affald, samt transportører og indsamlere af husholdningslignende erhvervsaffald.

Ifølge den nye affaldsaktørbekendtgørelse er der indført en ny bestemmelse om, at kommunerne kan tilbyde indsamling fra virksomheder, der producerer affald, som i art og mængde svarer til en husholdnings. Vælger kommunerne at tilbyde virksomhederne disse ordninger kan virksomhederne vælge at anvende disse. Hverken kommunerne eller virksomhederne er således forpligtet af disse regler. Hvis kommunerne vælger at tilbyde virksomhederne disse ordninger, er det kun muligt at tilbyde den kommunale ordning for de fraktioner, der svarer til art og mængde, hvilket betyder, at kommunerne ikke pr. automatik kan tilbyde den kommunale ordning for alle 10 fraktioner, der tilbydes til husholdningerne. Derudover skal opkrævningen fra virksomhederne ske fra 1. januar 2023 til markedspriser. I den forbindelse har Forsyningstilsynet netop offentliggjort en vejledning.

Deltag i seminaret og bliv klædt på til de nye ordninger og opgaven med at få udsorteret mere genanvendeligt husholdningslignende erhvervsaffald.

Program

12:00-12:30
Frokost og registrering
12:30-12:40
Velkomst og introduktion

v/Annette Braunstein og Morten Carlsbæk, DAKOFA

12:40-13:10
Hvad siger reglerne om, hvad virksomhederne skal senest 31. december 2022 og hvordan føres der tilsyn, og hvad må kommunerne tilbyde virksomhederne?

v/Brigitta Pürschel, COWI

13:10-13:35
Vejledningen og kommende regler om markedspriser

v/Peder Kongsted, Forsyningstilsynet

13:35-14:00
Hvad rådgiver vi kommunerne til når de overvejer at tilbyde virksomhederne en ordning og hvordan skal de fremover føre tilsyn med virksomhederne?

v/Anders Christiansen, KL

14:00-14:20
Pause
14:20-14:50
Hvilke ordninger kan vi tilbyde virksomhederne når det gælder husholdningslignende erhvervsaffald?

v/Leise Marud, STENA Recycling

14:50-15:15
Hvad rådgiver vi virksomhederne til og hvordan ser vi på tilsynsopgaven?

v/ Marianne Ladekarl Thygesen, Dansk Erhverv

15:15-15:30
Opsamling og afsluttende debat
15:30-15:30
Afrunding og tak for i dag

v/ DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

21. november 2022
kl. 12.00 - 15.30

Hvor

DAKOFA
Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

FYSISK pris medlemmer ekskl. moms
DKK 1.900,00
FYSISK pris ikke-medlemmer ekskl. moms
DKK 2.500,00
ONLINE Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.900,00
ONLINE Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.500,00
FYSISK Pris Studerende ekskl. moms
DKK 500,00
ONLINE pris studerende, ekskl. moms
DKK 500,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.