Konference: Øget kvalitet i genanvendelsen og vejen til cirkulære samarbejder i bygge- og anlægssektoren

Øget kvalitet i genanvendelsen og vejen til cirkulære samarbejder i bygge- og anlægssektoren
DAKOFA afholder konference om "Øget kvalitet i genanvendelsen og vejen til cirkulære samarbejder i bygge- og anlægssektoren" tirsdag d. 29. maj kl. 09.00-16.00 i B!NGS' konferencelokale, Vesterbrogade 149, 1620 København V

Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge-og anlægsaffald – dette var overskriften i den nuværende ressourcestrategis indsatsområde for bygge-og anlægsaffaldet. Ressourcestrategien 2012-2018 har bl.a. haft fokus på skærpede krav til nedrivning af bygninger med henblik på at få et bedre og mere samlet overblik over de materialer og stoffer, der indgår i byggeaffaldet, samt at indføre øgede krav til nedrivningsvirksomhedernes kvalifikationer.

De seneste års har der været en stor opmærksomhed på cirkulær økonomi i byggeriet. Der er i den grad sat fokus på bedre og mere genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet med henblik på at høste både de miljømæssige og økonomiske potentialer.

Gennem de seneste par år er der gennemført en lang række spændende initiativer og projekter, som alle på den ene eller den anden måde har haft til formål at bidrage med viden og erfaring om, hvordan vi bliver bedre til at genbruge og genanvende bygge- og anlægsaffaldet som et naturligt valg. Derudover har flere kommuner arbejdet aktivt på at facilitere cirkulære samarbejder for på den måde at stimulere den cirkulære økonomi i sektoren. Mange aktiviteter er gennemført og megen viden er skabt. Men hvor langt er vi egentlig nået, hvor har det bragt os hen og hvor er det nu vi skal gøre en indsats?

På denne konference trækker vi en streg i sandet – og kigger fremad. På konferencen gives et overblik over den viden og erfaring, der er opnået, og der sættes fokus på udvalgte initiativer. Vi lægger op til debat med konferencens deltagere om ovennævnte spørgsmål - hvad har vi opnået, og hvad er skal der nu ske? Det er tanken, at dagens oplæg og diskussioner kan give input til, hvordan bygge- og anlægsaffaldet kan indgå i den kommende nationale affaldsplan.

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:40
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
DAKOFA
9:40-10:05
Hvad har vi opnået og hvad mangler vi at få styr på?
Erik Lauritzen, Lauritzen Advising
Erik Lauritzen
Erik Lauritzen
Lauritzen Advising
Erik er uddannet bygningsingeniør og grundlagde i 1987 virksomheden DEMEX, med speciale i bl.a. nedrivning, hvor han var direktør frem til 2004. Efter en årrække som afdelingsleder og rådgiver hos NIRAS fortsatte Erik som selvstændig rådgivende ingeniør, hvor han har haft ansvar for en lang række større forsøgs- og udviklingsprojekter med fokus på bæredygtig udvikling, cirkulær økonomi og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.

- Tidligere formand for DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald
Gennem et langt arbejdsliv har Erik arbejdet for mere og bedre genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet. Nu videregiver han alle erfaringerne i en ny bog om transformation af byggeaffald til ressourcer. Med det som afsæt giver Erik sit bud på, hvad vi har lært af de seneste års indsats, og hvad vi efter hans vurdering skal tage fat på i de kommende år for at byggeaffaldet i fremtiden reelt bliver en værdifuld ressource, der kan bruges som nye byggematerialer.

10:05-10:15
De politiske rammer for bygge- og anlægsaffaldet
Aruwa Bendsen, Miljø og Fødevareministeriet
Aruwa Bendsen
Miljø og Fødevareministeriet

Oplægget giver et overblik over de politiske visioner, strategier og planer, som bygge- og anlægsaffaldet i de kommende år skal spille ind i.

Session 1: De nuværende rammer i praksis – hvad har vi lært?

10:15-10:40
Erfaringer fra nedrivning og genanvendelse af Kolding kaserne
Ebbe Tubæk Naamansen, RGS Nordic
Ebbe Tubæk Naamansen
RGS Nordic

RGS Nordic vandt sammen med Søndergaard nedrivning og DJ Miljø- og Geoteknik et udbud under CLEAN om nedrivning af tre bygninger. Den ene bygning ligger i Kolding by og er den tidligere kaserne på CF?grunden, som skal rives ned. Formålet var her at indtænke både genbrug og genanvendelse allerede i udbudsfasen for projektet. Potentielt vil materialerne kunne genbruges og genanvendes på grunden i forbindelse med opførelse af nye bygninger. Projektet er i gang – hør om erfaringerne og resultaterne.

10:40-11:05
Cirkulær forretning for virksomheder, der arbejder med nedrivning og håndtering af byggeaffald
Søren Christensen, DM&E
Søren Christensen
DM&E

Projektets overordnede mål er at indføre cirkulær økonomi i DM&E ́s medlemsvirksomheder og andre, der arbejder med nedrivning og håndtering af bygge- og anlægsaffald. De foreløbige erfaringer fra udvalgte demonstrationsprojekter gennemgås herunder erfaringer med ressourcekortlægning, potentialer for genanvendelse samt økonomiske scenarier og CO2-regnskab ved genanvendelse af specifikke materialer.

11:05-11:25
Kaffepause
11:25-11:40
Miljøstyrelsens partnerskab for bæredygtigt byggeri og affaldsforebyggelse
Aruwa Bendsen, Miljø og Fødevareministeriet
Aruwa Bendsen
Miljø og Fødevareministeriet

Miljøstyrelsen etablerede i 2016 et partnerskab, som havde til formål at samle værdikæden i for byggeri og anlæg. Bygherre, byggevareproducenter, entreprenører, arkitekter, rådgivere, nedrivere, myndigheder, affaldsbehandlere m.fl. samledes i partnerskabet. Miljøstyrelsen fortæller her om arbejdet i partnerskabet, om erfaringer og resultaterne fra partnerskabet.

11:40-12:05
Selektiv nedrivning i Danmark – et konkret bud på en ny dansk model?
Niels Trap, TRE Rådgivende ingeniører og biologer
Niels Trap
TRE Rådgivende ingeniører og biologer

Der er generelt en bred enighed blandt aktørerne i Danmark om, at selektiv nedrivning er en væsentlig forudsætning for opnå uforurenede og genanvendelige materialer i forbindelse med renoveringer eller nedrivninger – samtidig med, at de miljøfarlige stoffer håndteres på en forsvarlig måde. Under Miljøstyrelsens partnerskab for bæredygtigt byggeri og affaldsforebyggelse gennemførtes derfor et projekt, som skulle belyse mulighederne for implementering af selektiv nedrivning i Danmark. Resultaterne af projektet fremlægges.

12:05-12:30
Selektiv nedrivning kan være en vej frem for mange af sektorens udfordringer – men hvad skal der ske nu?

Paneldebat om implementering af selektiv nedrivning i Danmark.

Thomas Kingo, Kingo Karlsen
Simon Stig-Gylling, Dansk Byggeri
Søren Christensen, DM&E

12:30-13:30
Frokost

Session 2: Kommunernes rolle i omstillingen til cirkulær økonomi

13:30-13:50
Fra missionshus til værtshus med sjæl
Tine Veng Basse, Middelfart Kommune
Tine Veng Basse
Middelfart Kommune

Middelfart Kommune har som bygherre og myndighed haft en væsentlig rolle i at byggematerialerne fra missionshuset nu er genanvendt i en ny bygning. I oplægget fortæller Middelfart Kommune, om hvordan de som rollemodel kan understøtte udviklingen mod bedre forvaltning af ressourcerne i kommunen. 

13:50-14:10
Samskabelse som værktøj i jagten på ressourcer i byggeaffaldet – erfaringer fra Århus kommune
Tom Ellegaard, Aarhus Kommune
Tom Ellegaard
Aarhus Kommune

Aarhus kommune har i en periode arbejdet på at øge genanvendelsen af byggeaffaldet fra renoverings- og nedrivningsprojekter i kommunen. I et samskabelsesforløb har en lang række af værdikædens aktører været inviteret til at deltage i et fælles forum. Hør her om metoden, udfordringer og konklusioner fra projektet.

14:10-14:30
Kommunens eget ressourcelager
Jens Nejrup, Københavns Kommune
Jens Nejrup
Københavns Kommune

Københavns Kommune arbejder på at samle kommunens egne overskudsmaterialer ind fra anlægsprojekter, og opbevarer dem på eget lager. Herfra uddeles overskudsmaterialerne til andre af kommunens projekter.

14:30-14:50
Pause
14:50-15:10
En plan for håndtering af bygge- og anlægsaffald på Sjælland
Bettina Osmark, Greve Kommune
Bettina Osmark
Greve Kommune

- Medlem af koordinationsgruppen for projektet
De sjællandske kommuner er ved at udarbejde en fælles plan for håndtering af bygge- og anlægsaffald. Planen skal udgøre et fælles administrationsgrundlag for de sjællandske kommuner og dermed sikre en mere ensartet håndtering af bygge- og anlægsaffaldet til glæde for både rådgivere, entreprenører og kommuner. 

Session 3: Hvad skal der ske nu – input til den kommende nationale affaldsplan

15:10-15:45
Refleksioner og debat – hvad har vi opnået og hvad er der behov for at sætte fokus på fremadrettet?

Med udgangspunkt i dagens oplæg sættes der fokus på, hvad vi har opnået og på, hvor de næste udfordringer for sektoren er - hvor skal vi nu sætte ind og hvad er det næste skridt?

15:45-16:00
Spørgsmål og afslutning
DAKOFA
DAKOFA

Hvornår

29. maj 2018
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGS' konferencelokale
Vesterbrogade 149, st.1620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.150,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.150,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlemsuddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.