Webinar: Øget affaldsindsamling og -sortering i det offentlige rum

Øget affaldsindsamling og -sortering i det offentlige rum
Den politiske aftale af 16. juni 2020 om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi har fokus på at nedbringe affaldsmængderne til forbrænding og sikre mere genanvendelse, hvilket blandt andet skal ske ved at indsamle og sortere mere i det offentlige rum.

I takt med, at der skal indføres hustandsnær indsamling af 10 fraktioner, vil man i de store byer givetvis blive nødt til at anvende byrummet til placering af materiel. Derfor vil der fremadrettet være rift om arealer til sortering. På dette webinar vil vi fokusere på erfaringer, udfordringer og løsninger til at øge indsamlingen og sorteringen i det offentlige rum. Derudover vil vi se på de juridiske problemstillinger i relation til gebyrfinansiering samt krydsfeltet til producentansvaret.  

Deltag i webinaret og bliv klogere på, hvordan man kan planlægge og tilrettelægge ordninger for indsamling af affald i det offentlige rum. 

OBS: Det er som følge af corona-forholdsregler kun muligt at deltage i arrangementet online via Zoom/YouTube. Link til arrangementet vil blive sendt ud 1-3 hverdage inden arrangementet i en separat email. Youtubelink fremsendes ca. 30 minutter før starten på arrangementet. 1-2 dage efter arrangementet fremsendes et andet Youtubelink, hvor det er muligt at se/gense arrangementet i en periode på 14 dage.

Program

12:30-12:45
Velkomst og introduktion 
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
Morten Carlsbæk, DAKOFA
Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
Morten har mere end 25 års erfaring med affaldshåndtering, R&D og lovgivning fra både private og offentlige ansættelser i Danmark og samarbejder med andre lande. Han er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for energi & klima og for netværk for bio- og slambehandling og har specialistviden inden for biologisk affaldsbehandling. Han har bl.a. arbejdet i det tidligere Forskningscenter for Skov & Landskab, i Solum Gruppen samt i Miljøstyrelsens enhed for Jord og affald, hvor han arbejdede med WEEE, miljøteknologi og -eksport samt organisk affald. Morten er uddannet cand. hort. fra KVL.
12:45-13:00
Juriske rammer for finansiering af affaldssortering i det offentlige rum
Jacob Brandt, Codex Advokater
Jacob Brandt
Codex Advokater

Hvad er de nuværende danske regler for finansiering af affaldssortering og indsamling i de offentlige rum? Hvad er domspraksis og erfaringer i Danmark? Er der europæiske domme, som måske kan forventes praksis for implementering af producentansvar for emballage og sortering i det offentlige rum?

13:00-13:10
Spørgsmål
13:10-13:30
Engangsplastikdirektivet, det kommende oprydningsansvar og plastsortering i det offentlige rum

Hvad indebærer oprydningsansvaret, og hvad er processen og tidplan for implementering? Kort om plastsortering i det offentlige rum og sammenhæng med det udvidede producentansvar for emballage.

13:30-13:40
Spørgsmål
13:40-14:00
Pause
14:00-14:20
Randrusianernes offentlige affald – Intelligens i det offentlige rum?
Tenna Storgaard, Randers Kommune
Tenna Storgaard

Randers kommune har i de senere år optimeret affaldshåndtering i det offentlige rum – især ved brug intelligente affaldsbeholdere og mere fokuseret  placering. Resultater og tanker om sortering i det offentlig rum fremlægges.

 

 

14:20-14:30
Spørgsmål
14:30-14:50
Pilotprojekt med affaldssortering af glas og metal i Svendborg gågade
Camilla Uttenthal, Eco Change
Camilla Uttenthal

Er fraktionerne fra det offentlige rum rene nok til genanvendelse? Hvor er faldgruberne og  hvilke overvejelser bør man gøre i forhold til kommunikation til borgerne? Hvordan kan  kommunerne bruge FN´s Verdensmål og nye partnerskaber til at løfte den fælles opgave for  et renere miljø og mere sortering? 

14:50-15:00
Spørgsmål
15:00-15:25
Online-panel debat mellem oplægsholderne

Input og feedback fra øvrige deltagere i webinaret 

15:25-15:30
Afrunding og tak for i dag

v/ DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

24. marts 2021
kl. 12.30 - 15.30

Hvor

Online via ZOOM/Youtube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
Studerende
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.