Nyhed: Nyt medlem i DAKOFA

20. januar 2023
Nyt medlem i DAKOFA
DAKOFA byder Region Sjælland velkommen.

Af regionens hjemmeside fremgår bl.a.:

”Regional Udvikling er en samlet afdeling i Region Sjælland, som arbejder med opgaver inden for miljø, kollektiv trafik, kvalificeret arbejdskraft og øvrig regional udvikling.

Det betyder, at Regional Udvikling har en bred vifte af drifts- og udviklingsopgaver inden for kollektiv trafik, koordering af uddannelser, håndtering af jord- og grundvandsforurening, bæredygtig råstofindvindning samt udviklingen inden for infrastruktur, yderområder, grøn omstilling, klimatilpasning og grænseoverskridende samarbejder”.

Læs mere om Region Sjælland her.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.