Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Nyt medlem i DAKOFA

06. september 2022
Nyt medlem i DAKOFA

Vi byder "VANA - Dansk Emballageansvar" hjerteligt velkommen.

Vi har modtaget følgende beskrivelse af den nyslåede organisation:

"VANA – Dansk Emballageansvar" blev stiftet som kollektivordning i november 2021 af Landbrug og Fødevarer, DagSam, Dansk Erhverv og Dansk Industri.

VANA er stiftet for at kunne sikre genbrug og genanvendelse af milliarder af emballager hvert år på vegne af tusindvis af virksomheder. Vi følger emballagerne fra produktion og indpakning, via forbrugerne, over indsamling og sortering og hele vejen til genanvendelsen i nye produkter. Det giver os en helt unik ekspertise i, hvordan emballage mest effektivt kan få nyt liv.

Det gør vi til glæde for både de virksomheder, som er afhængige af at anvende emballage på en ansvarlig måde, miljøet og den enkelte forbruger.

Som et samlingspunkt i den grønne omstilling vil vi arbejde tæt sammen med producenter, myndigheder og genanvendelsesbranchen for i fællesskab at knække affaldskurven på emballageområdet. Vi skal sammen sikre, at det samlede emballageforbrug reduceres, og at langt mere emballage genbruges eller genanvendes."

Du kan læse mere om VANA her.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.